Hệ thống nhận diện thương hiệu Beecom

 
Nhu cầu khách hàng
Công ty có mẫu nhận diện thương hiệu rồi nhưng thiết kế theo kiểu cũ, rất không chuyên nghiệp. Vì vậy khách hàng (Beecom) yêu cầu thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
 
Yêu cầu của khách hàng là hệ thống nhận diện thương hiệu hiện đại, đóng góp tích cực vào marketing và bán hàng cho công ty.
 
 
 
Giải pháp của chúng tôi
Chúng tôi làm việc với khách hàng để tìm ra thông tin sau:
- Lĩnh vực hoạt động
- Sản phẩm chính
- Khách hàng mục tiêu chính
- Chiến lược truyền thông
 
Phương pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu:
- Sáng tạo: Khách hàng cần logo và hệ thống nhận diện thương hiệu sao cho hiện đại, có tên beecom trong logo. Chúng tôi chọn phương án logo màu xanh
- Thiết kế: Đơn giản nhưng có điểm nhấn
 
 
 
Kết quả
Sau khi thực hiện thiết kế xong, khách hàng của chúng tôi hài lòng hoàn toàn mẫu hệ thống nhận diện thương hiệu:
 
 
 
 
Hệ thống nhận diện thương hiệu này nêu bật lên những điểm nhấn quan trọng:
- Tính dễ nhận diện: Mẫu thiết kế khác biệt với đối thủ cạnh tranh
- Dễ nhớ: Mẫu thiết kế đơn giản
- Ý nghĩa: Mẫu thiết có đường đi lên cho thấy doanh nghiệp luôn phát triển. Màu xanh chủ đạo vừa cho thấy tăng trưởng vừa cho thấy sự ổn định trong tăng trưởng. Sứ mệnh của doanh nghiệp là muốn phát triển bền vững đã được diễn đạt thành công trong logo và các ứng dụng của hệ thống nhận diện thương hiệu.
 
 
Tóm lại, mẫu thiết kế này được diễn ra trong khoản thời gian 2.5 tháng và nhiều chỉnh sửa nhưng cả khách hàng và chúng tôi rất hài lòng về mẫu hệ thống nhận diện thương hiệu này. Sự hài lòng thể hiện ở nhiều mặt về thẩm mỹ và chuyển tải giá trị của thương hiệu đến khách hàng.
 
 
 
lavin