SO SÁNH LƯỢNG TRUY CẬP INTERNET

TRÊN ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH

 

 

Người dùng truy cập Internet bằng thiết bị di động và máy tính đã thay đổi nhanh chóng chỉ trong vòng chưa tới 10 năm. Năm 2009, rất ít người sử dụng thiết bị di động để truy cập web, nhưng chỉ trong vòng 7 năm sau, tỷ lệ đó đã vượt qua máy tính, chủ yếu là từ điện thoại thông minh và máy tính bảng. Lượng truy cập Internet trên thiết bị di động lần đầu tiên vượt qua máy tính vào tháng 10/2016 với tỉ lệ 51,3% so với 48,7%. Ước tính đến năm 2018, 80% số người sử dụng internet truy cập bằng thiết bị di động.

so-sanh-di-dong-va-may-tinh

 

 

Thống kê và xu hướng dự doán gần 80% người sử dụng điện thoại di động năm 2018 

di-dong

 

52,7 người truy cập internet bằng điện thoại di động trên toàn thế giới

 

su-dung-di-dong-tren-the-gioi

 

 

Lượng truy cập Internet trên thiết bị di động vào tháng 10 năm 2016 và chiếm khoảng 51,3%  so với 48,7% lượng truy cập trên máy tính.

 

Thiết bị di động được tích hợp khoảng 65% các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Trong khi các máy tính chỉ được hỗ trợ 35% phương tiện truyền thông hiện nay.

 

 

phan-loai

 

Chi tiêu dành cho quảng cáo trên thiết bị di động chiếm 60,4% tổng số quảng cáo kỹ thuật số của năm 2016 và được dự đoán lên 72,2% vào năm 2019 

 

 

 

 

lavin