Chuyên viên Digital Marketing
 
Ngày nay, vai trò của internet thay đổi rất nhiều nên chức danh Giám đốc Digital Markerting mặc dù mới nhưng nó đang trở thành rất quan trọng cho doanh nghiệp.
 
 
Học viên có thể học chương trình của thời gian thực trực tuyến, xem trực tuyến các bài học video, và học hỏi các kỹ năng có giá trị và hành động cần thiết để cạnh tranh trực tuyến từ các ngành công nghiệp được tôn trọng nhất tác giả, diễn giả và chuyên gia tư vấn. Chương trình này bao gồm 350 giờ giảng dạy và tập trung vào các lĩnh vực quan trọng nhất của tiếp thị Internet và thường xuyên được cập nhật để vẫn có liên quan trong thị trường trực tuyến thay đổi nhanh chóng ngày nay.
 
Modules bao gồm trong chương trình này, hầu hết trong số đó sẽ hội đủ điều kiện cho sinh viên một thị trực tuyến Certified Professional (OMCP) chỉ định là: Giới thiệu về Marketing Online, Internet Marketing cơ bản, Search Engine Optimization (SEO) Học viên, Content Marketing, truyền thông xã hội học viên, Mobile Marketing học viên, Pay Per Click (PPC) học viên, chuyển đổi tối ưu hóa học, học viên Web Analytics, hiển thị quảng cáo, Email marketing và các khóa học ngắn Tùy chọn.
 
Tại sao chọn Chương trình Digital Marketing từ Lavin?
• Được thiết kế bởi một số các ngành công nghiệp được tôn trọng nhất tác giả, diễn giả, và tư vấn
• Tạo ra để là một trong những chương trình toàn diện nhất.
• Bao gồm lên đến chín hội thảo đào tạo liên ngành trực tiếp hàng tháng miễn phí bổ sung
• Có thể hội đủ điều kiện cho sinh viên OMCP chứng nhận nếu yêu cầu bổ sung cũng được đáp ứng
• Bao gồm một nghiên cứu hướng dẫn tải về cho mỗi mô-đun
• Trao quyền sinh viên để lựa chọn các chuỗi các module được đưa
• Cho phép 12 tháng để hoàn thành chương trình
• Cung cấp truy cập vào 24/7 Câu hỏi & trả lời diễn đàn với các chuyên gia chương trình
• Giải thưởng chứng nhận hoàn thành từ Lavin
 
Các tuyến kỹ thuật số Truyền thông và Tiếp thị Certificate chương trình bao gồm các thành phần sau:
• Giới thiệu về Tiếp thị trực tuyến
• Cơ bản Internet Marketing
Search Engine Optimization (SEO)
• Nội dung tiếp thị
• Media xã hội
• Mobile Marketing
• Pay Per Click (PPC)
• Tối ưu hóa 
• Web Analytics
• Hiển thị quảng cáo
• Thư điện tử quảng cáo
• Khóa học ngắn hạn (Tùy chọn)
 
Demo sản phẩm - Để truy cập độc quyền cho một sản phẩm mẫu gửi email đến training@lavin.vn với tên và địa chỉ email của bạn trong cơ thể của email. Một mật khẩu mà sẽ cho phép sinh viên truy cập các bản demo sản phẩm sẽ được gửi qua email trong vòng 5 ngày làm việc.
 
Chương trình giảng dạy & Chi tiết khóa học
Truyền thông & Tiếp thị Chứng chỉ kỹ thuật số là 350 giờ học trực tuyến và bao gồm các module được liệt kê dưới đây.
• Giới thiệu về Tiếp thị trực tuyến
 
• Nền tảng Internet Marketing - OMCA *
Nền móng cho Mobile Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Search Engine Optimization, Web Analytics, truyền thông xã hội, Tối ưu hóa chuyển đổi, và Pay Per Click
 
• Search Engine Optimization (SEO) Học viên - OMCP **
Giới thiệu về SEO, từ khoá Nghiên cứu, thiết kế và kiến trúc, phân tích cạnh tranh, On-Page Optimization, Link Building, SEO cho các địa phương tìm kiếm, SEO Thực tiễn tốt nhất, thuật toán cập nhật, SEO Tracking, SEO Kiểm toán, và SEO Career Path và SEO Tools.
 
• Nội dung Marketing - OMCP
Xác định triển vọng, Chiến lược Tiếp thị nội dung, thi một nội dung Chiến lược Marketing, ảnh hưởng nhất đến Marketing, e-Tin, mạng xã hội, viết tin nhắn và tạo nội dung, Bắt nhắn của bạn vào Media, Đo lường Kết quả của tiếp thị nội dung, Blog Marketing, Video Marketing, Hình ảnh marketing, Bài báo / Press Release marketing, Email marketing, tổ chức sự kiện tiếp thị, và B2B Tiếp thị
 
• Media Học viên xã hội - OMCP
Giới thiệu về truyền thông xã hội, tạo ra một chiến lược truyền thông xã hội, Hiểu trả tiền, kiếm được, và nước Truyền thông xã hội, chia sẻ xã hội, blog cho doanh nghiệp, Viral Marketing, Finding & Giao tiếp với có ảnh hưởng, Video & Youtube Marketing, Quảng cáo trên YouTube, mạng xã hội và Facebook, Facebook Quảng cáo, Microblogging & Twitter, Twitter quảng cáo, quản lý danh tiếng trực tuyến, truyền thông xã hội đo lường, Truyền thông xã hội Analytics, marketing thông qua LinkedIn, Pinterest & Image marketing, và Instagram
 
• Mobile Marketing Học viên
Giới thiệu về Mobile Marketing, Hiểu biết về thiết bị di động, Core Sản phẩm và Dịch vụ Offerings, bổ sung sản phẩm và lựa chọn dịch vụ, ưu đãi và các chương trình khách hàng trung thành, Website Điện thoại di động, quảng cáo di động và tìm kiếm, Mobile Marketing và Truyền thông xã hội, địa điểm và di động, Nội quy di động và các quy định, di động Tiếp thị Analytics và Nghề nghiệp trong Mobile marketing.
 
• Pay Per Click (PPC) Học viên - OMCP
Giới thiệu về phòng UBND tỉnh Quảng cáo, Từ khoá và loại trận đấu, Viết hiệu quả sao quảng cáo và mở rộng quảng cáo, Tạo Chiến lược Tài khoản của bạn và giám sát tài khoản, kiểm tra và Landing Chiến lược trang Advanced, Tools và các mạng khác, Cài đặt Chiến dịch, Theo dõi chuyển đổi, đấu thầu và báo cáo, nội dung / Mạng hiển thị, Tổ chức Tài khoản, và Điểm Chất lượng
 
• Tối ưu hóa Học viên chuyển đổi - OMCP
Giới thiệu về thiết kế chuyển đổi cơ cấu, phân tích và đo lường, chiến lược chuyển đổi PPC, sản phẩm trang Tối ưu hóa, tối ưu hóa chuyển đổi, Kế hoạch chuyển đổi, chuyển đổi cơ cấu Tạo, Xây dựng Momentum, Tham gia vào một hộp thoại với người sử dụng của bạn, chiến lược chuyển đổi, chuyển đổi và Toán Analytics.
 
• Học viên Web Analytics - OMCP
Giới thiệu về Web Analytics, dữ liệu Web Hướng dẫn phân tích, truyền thông xã hội Analytics, mô hình công nghiệp, đo lường phức tạp và phương pháp tiếp cận, thu thập dữ liệu, chỉ số hiệu suất chính và Analytics kỹ thuật, phân đoạn, Làm Web Actionable Analytics, nghiên cứu định tính, thí nghiệm và thử nghiệm, phân tích tình báo cạnh tranh, Kỹ thuật và Báo cáo đa kênh Analytics, Dashboards, và Google cụ thể
 
• Hiển thị quảng cáo
Hiểu được khách hàng kỹ thuật số, Xác định hiển thị quảng cáo, mục tiêu phương pháp, Behind the Scenes của hiển thị, tối ưu hóa quảng cáo, nghe quảng cáo, Làm thế nào hiển thị được bán, đo hiển thị thành công
 
• Thư điện tử quảng cáo
Giới thiệu về Email Marketing, Email như thoại, Tạo Email, Kết hợp email với kênh khác, Marketing tự động Khái niệm cơ bản, nâng cao thị Tự động hóa, Landing Pages, trong danh sách gửi thư, thư rác và danh sách chặn, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Email (ESPs), Số liệu và đo lường
 
• Khóa học ngắn hạn
Phân đoạn: Keys để thành công Web Analytics, phân tích KPI & Kỹ thuật, YouTube và Video Marketing, Twitter Marketing, Facebook Marketing, Tốt PPC chiến lược quảng cáo và Marketing Pinterest
* Khóa học được đánh dấu trên với chỉ định "OMCA" áp dụng đối với OMCA (Online Marketing Certified Associate) nếu hoàn thành ngoài các yêu cầu chứng nhận OMCA mới. Truy cập vào trang web chứng nhận OMCA cho những yêu cầu bổ sung.
** Các khóa học được đánh dấu trên với chỉ định "OMCP" áp dụng đối với chứng nhận nếu hoàn thành ngoài việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận OMCP mới. Truy cập vào trang web chứng nhận OMCP cho những yêu cầu bổ sung.
một thị trực tuyến Certified Professional (OMCP) là gì?
OMCP là một thị trực tuyến chuyên nghiệp chứng nhận ngành công nghiệp công nhận đào tạo từ một phát triển, hiệu đính danh sách các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo nổi tiếng nhất, và phần thưởng tham gia vào các sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp trong một loạt các khả năng.
Sau khi hoàn thành vòng loại đầu tiên OMCP nhiên, sinh viên phải đăng ký tại www.omcp.org có hoàn thành xác minh.
 
Trắc nghiệm và kiểm tra
Một bài kiểm tra chấm điểm cho mỗi mô-đun là cần thiết, và học sinh phải đạt ít nhất 80% độ chính xác. Các xét nghiệm được tính giờ và trong một định dạng nhiều sự lựa chọn. Học sinh sẽ nhận được lớp của mình sau khi hoàn thành mỗi bài kiểm tra. Học sinh có thể cố gắng thử nghiệm module như nhiều lần như họ thích, nhưng một thời gian chờ đợi ba ngày (Foundations nhiên) hoặc bảy ngày (tất cả các khóa học khác) là bắt buộc giữa các nỗ lực. Trong thời gian này, sinh viên có thể truy cập vào các module khác và tiếp tục việc học của mình.
Ngoài ra còn có các câu đố trong mỗi mô-đun để kiểm tra kiến thức của học sinh để giúp chuẩn bị cho các thử nghiệm tích lũy vào cuối mỗi module. Trắc nghiệm không phân loại bài tập, nhưng họ sẽ giúp học sinh xác định mức độ hiểu biết trước khi thực hiện việc đánh giá cuối cùng cho mỗi mô-đun.
hướng dẫn học tập cho hầu hết các mô-đun sẽ có sẵn để tải về.
 
***Các khóa học
Khóa học Tình trạng học phí
Digital Media và Marketing Nghiên cứu Tiếp tục CertificateLavin, trong liên kết với Motive thị trường, hiện nay cung cấp các khóa học trực tuyến với các chuyên gia ngành công nghiệp đã sẵn sàng để mở rộng kỹ năng thiết lập trên thị trường internet hướng ngày nay. 
 
 
***Các yêu cầu
Đủ điều kiện
Xin lưu ý rằng các yêu cầu nhập học cho học trong các chương trình khác với yêu cầu xác nhận OMCP.
• Ít nhất là 18 tuổi.
• Có xử lý văn bản và internet kỹ năng.
• Hãy thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh (bao gồm cả đọc và viết).
• Có một sự quen thuộc với cách các chương trình trực tuyến làm việc và sự thoải mái trong việc sử dụng chúng.
• Hãy biết chữ máy tính, có thể truy cập internet đáng tin cậy và một tài khoản email hợp lệ. (Xin lưu ý các tài khoản email cá nhân được ưa thích vì họ ít có khả năng kích hoạt tường lửa và bộ lọc thư rác.)
• Đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật máy tính.
• Trả tiền học phí đầy đủ hoặc có một khoản vay chứng nhận cho số tiền học phí chỉ.
• Lavin Tiếp tục nghiên cứu nhiều được thông báo về tình trạng cho vay và / hoặc thanh toán đầy đủ trước khi cấp quyền truy cập cho sinh viên chương trình.
• Đăng ký và chương trình trở lại Điều khoản Sử dụng mẫu. truy cập chương trình sẽ không được cấp cho đến hình thức đã được trả về thông qua email: training@lavin.vn.
• Kiểm tra chương trình! - Để truy cập độc quyền cho một sản phẩm mẫu gửi email đến traning@lavin.vn với tên và địa chỉ email của bạn trong cơ thể của email. Một mật khẩu mà sẽ cho phép sinh viên truy cập các bản demo sản phẩm sẽ được gửi qua email trong vòng 5 ngày làm việc.
 
 
Các vật liệu được sử dụng trong quá trình này, bao gồm các bài học video, sách bài tập, bài kiểm tra và xét nghiệm, có bản quyền. Họ đang dự định để sử dụng cá nhân của sinh viên đăng ký. Trái phép hoặc bất hợp pháp sử dụng, hoặc cố gắng sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp, các vật liệu này có thể dẫn đến một hệ thống treo và / hoặc hủy bỏ tài khoản của người dùng.
 
Yêu cầu giấy chứng nhận
Để nhận được một giấy chứng nhận từ các sinh viên Lavin phải hoàn thành các module cần thiết (hình dưới đây) trong chương trình này với số điểm 80% hoặc cao hơn trong bài kiểm tra đánh giá cuối cùng cho mỗi mô-đun. Tất cả các sinh viên phải hoàn thành các khóa học Entry (1 & 2), và bạn có thể chọn bất kỳ 6 của khóa học nâng cao (3-11) để hoàn thành chứng chỉ của bạn. Tất cả các khóa học ngắn là tùy chọn.
 
Yêu cầu của khóa học
• Giới thiệu về Tiếp thị trực tuyến
• Cơ sở
Chọn 6 khóa học nâng cao
• SEO
• PPC
• Truyền thông xã hội
• Tiếp thị di động
• Nội dung tiếp thị
• Web Analytics
• Tối ưu hóa chuyển đổi
• Hiển thị quảng cáo
• Thư điện tử quảng cáo
 
Khóa Học Tùy chọn
• Khóa học ngắn hạn
Các xét nghiệm có thể được thực hiện lại nhiều lần như một sinh viên muốn, nhưng có một khoảng thời gian chờ đợi ba (đối với cơ sở) hoặc bảy ngày trong giữa các thử nghiệm-mất (cho các khóa học cấp Học viên). Trắc nghiệm không phân loại bài tập, nhưng họ sẽ giúp học sinh xác định mức độ hiểu biết trước khi thực hiện việc đánh giá cuối cùng cho mỗi mô-đun.
 
Yêu cầu kỹ thuật
Các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu sau đây được hỗ trợ *:
• Windows XP, Windows 7, Windows 8, 1GB RAM, IE8, Flash player 11
• Mac OS X, 1GB RAM, Flash player 11
• iOS 5
 
Học viên cũng phải có các bước sau:
• Adobe Acrobat Reader
• Kết nối Internet đáng tin cậy với băng thông ít nhất là 500kbs (DSL điển hình là 1,5 đến 6Mbs) và trình duyệt web (Firefox, Chrome hoặc Internet Explorer)
• Tài khoản E-mail (để có thể đăng ký và nhận e-mail từ hệ thống liên quan đến đăng ký, tình trạng nhiên, vv)
* Vật liệu khóa học, như streaming bài học video, nói chung là truy cập qua điện thoại thông minh, nhưng một số chức năng có thể hạn chế hoặc không có. các thiết bị khác như điện thoại Blackberry có thể không được hỗ trợ.
câu hỏi kỹ thuật nên được chuyển đến chi nhánh của chúng tôi, thị trường cơ động bằng cách gọi (08) 37716353 hoặc bằng cách gửi email đến training@lavin.vn. Giờ hỗ trợ là 8:00-17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu thời gian, . vấn đề hỗ trợ kỹ thuật đã nộp trước 14:00 thứ Hai đến thứ Sáu sẽ được xử lý trong cùng một ngày, và trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo.
 
Lịch thi đấu & Đăng ký
Đăng ký
Đăng ký là đang diễn ra; do đó sinh viên có thể bắt đầu chương trình khi nó là thuận tiện cho họ! Đăng ký là không có sẵn 24 Tháng Sáu - 30 Tháng 6 anually do sự thúc năm tài chính cho các trường đại học.
Để ghi danh:
• Kiểm tra lái xe chương trình!
o Để truy cập độc quyền cho một sản phẩm mẫu gửi email đến digitalmedia-marketing@Lavin.edu với tên và địa chỉ email của bạn trong cơ thể của email. Một mật khẩu mà sẽ cho phép sinh viên truy cập các bản demo sản phẩm sẽ được gửi qua email trong vòng 5 ngày làm việc.
• Đăng ký cho chương trình này và thanh toán đầy đủ.
• Sau khi trở về các chính sách chương trình ký kết, hy vọng sẽ nhận được một email từ người quản lý chương trình Lavin trong thời hạn năm ngày làm việc (không kể ngày lễ Lavin) có chứa các hướng dẫn thông tin đăng nhập.
o Xin lưu ý các tài khoản email cá nhân được ưa thích vì họ ít có khả năng kích hoạt tường lửa và bộ lọc thư rác.
• Đăng nhập và bắt đầu khóa học.
o Xin lưu ý 12 tháng tiếp cận bắt đầu vào ngày truy cập vào email được gửi từ Lavin. Có một lịch bên trong hệ thống học tập để giúp quý vị theo dõi thời gian còn lại trong cửa sổ 12 tháng để hoàn thành chương trình.
 
Phương pháp đăng ký
1. Đăng ký trực tuyến qua website hoặc email: training@lavin.vn
2. Đăng ký qua điện thoại tại (08) 237716353 trong giờ làm việc của chúng tôi (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00-17:00) để đăng ký.
 
 
 
 
 
 

 

lavin