Giám đốc Bán hàng

 
 
Tổng quan
Ngày nay không thể hình dung được một công ty thiếu giám đốc bán hàng giỏi thì kết quả sẽ ra sao? Hàng bán không được, hàng hóa tồn kho, chi phí tăng, lợi nhuận giảm… hàng loạt các vấn đề khi giám đốc bán hàng không hoàn thành được mục tiêu của mình. Mục tiêu doanh thu luôn là quan trọng nhất. Giám đốc bán hàng giỏi như là một tài sản quý giá vì nó giúp công ty duy trì được hoạt động hàng ngày do bán được hàng và cũng tạo động lực để phát triển công ty dài hạn.
 
 
 
 
Tầm quan trọng của Giám đốc bán hàng
Một nhà quản lý bán hàng chung là chịu trách nhiệm cho sự thành công của sự thất bại của bộ phận bán hàng. Có hay không các công ty vẫn nổi phụ thuộc vào khả năng của nhân viên bán hàng bán sản phẩm hoặc dịch vụ, vì nó là việc bán hàng của công ty mang đến doanh thu. Vai trò chủ chốt của giám đốc bán hàng là chịu trách nhiệm lên toàn bộ mục tiêu doanh thu của công ty giao cho. Tầm quan trọng của Giám đốc bán hàng thể hiện qua các mục sau:
 
Doanh thu
Các công ty phụ thuộc vào doanh thu để phát triển mạnh. Vai trò quan trọng của Giám đốc bán hàng nói chung trong lĩnh vực nào là để duy trì hạn ngạch bán hàng bằng cách quản lý một đội bóng đó sẽ đáp ứng hoặc vượt con số mục tiêu bán hàng. Khi doanh thu giảm, Giám đốc bán hàng phải xác định một chiến lược cho sự thành công và thấm nhuần các công cụ và đào tạo cần thiết trong bộ phận để đạt được thành công đó.
 
Quản lý
Việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên bán hàng là vai trò  của Giám đốc bán hàng. Cho dù có trách nhiệm cho các hoạt động trực tiếp việc này, hoặc giám sát thực hiện bởi cấp dưới của mình, giám đốc bán hàng chịu trách nhiệm cho sự thành công của việc tìm kiếm và giữ chân các thành viên trong nhóm bán hàng hàng đầu.
 
 
Thông tin
Thảo luận về doanh thu, sản phẩm mới và tiếp thị là sự xuất hiện thường xuyên trong các nhiệm vụ hàng ngày của một Giám đốc bán hàng. Ba vấn đề này được Giám đốc bán hàng thông tin lại cho đội ngũ bán hàng để phổ biến và thảo luận. Giám đốc bán hàng đề ra mục tiêu và chiến lược bán hàng và thông tin với người đứng đầu bộ phận khác nhau để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác để triển khai thành công.
 
Dự báo
Dự báo doanh thu là một phần lớn của nhiệm vụ của Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ phân mục tiêu này cho Giám đốc bán hàng. Dựa trên những thông tin, con số bán hàng trong quá khứ và tương lai phát triển sản phẩm, Giám đốc bán hàng sẽ dự báo sản phẩm, doanh số, hàng năm. 
 
 
Kế hoạch
Dựa vào mục tiêu được phân công, Giám đốc bán hàng sẽ lên kế hoạch và trình bày trước Ban Tổng giám đốc. Nếu kế hoạch được thông qua, Giám đốc bán hàng sẽ thực hiện kế hoạch này nhằm đạt mục tiêu đề ra.
 
 
Ngân sách
Ngân sách hàng năm của bộ phận được phân bổ cho Giám đốc bán hàng. Giám đốc bán hàng có nhiệm vụ sử dụng ngân sách hợp lý để đạt mục tiêu doanh thu. Việc giám sát ngân sách sẽ do Giám đốc bán hàng tự giám sát bên cạnh có sự giám sát của Giám đốc tài chính.
 
 
Chương trình đào tạo của chúng tôi
Giám đốc kinh doanh là một khóa học tương tác cao trong đó kết hợp học tập dựa trên kịch bản, bài tập và trò chơi. Chương trình đào tạo của chúng tôi là không sự kiện duy nhất, mà là một phần của một hệ thống đào tạo quản lý bán hàng tổng thể đó bao gồm đánh giá, tuỳ biến, đào tạo và tăng cường liên tục lôi cuốn. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo đó tạo sự thay đổi hành vi thực tế và cải thiện kết quả tăng doanh thu.
 
 
 
 
***Mục tiêu khoá học
- Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc kinh doanh ngày nay.
- Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng
- Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một Giám đốc bán hàng cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị và bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của Bộ phận Kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.
• Cải thiện kết quả bán hàng của Triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả hành vi dựa
• Xây dựng một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp
• Phát triển đầy đủ tiềm năng của đội ngũ bán hàng để đạt mục tiêu tổ chức và cá nhân
 
 
 
***Đối tượng tham dự
Khóa đào tạo này phù hợp với những Giám đốc bán hàng, những Quản lý bán hàng RSM, ASM, các superviror mà muốn chuẩn bị cho việc thăng tiến thành Giám đốc bán hàng trong tương lai.
 
 
***Nội dung khóa học
Phần 1: Nghề Giám đốc bán hàng và Các kỹ năng cần thiết
Giám đốc bán hàng là ai?
Chức năng và Nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng
Muốn trở thành Giám đốc bán hàng giỏi cần gì?
Kỹ năng bán hàng
Quy trình bán hàng
Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng
Kỹ năng thúc đẩy hiệu quả doanh số bán hàng
Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ bán hàng
Kỹ năng thương lượng trong bán hàng
Kỹ năng xây dựng nhóm bán hàng thành công
Kỹ năng tạo động lực
Kỹ năng xử lý phản đối
Kỹ năng quản lý thời gian trong bán hàng
 
Phần 2: Xây dựng kế hoạch bán hàng
Phân tích và dự báo bán hàng
Xây dựng mục tiêu
Phương pháp xây dựng kế hoạch bán hàng
Xây dựng chiến lược
Phát triển chương trình hành động
Thiết lập ngân sách bán hàng
Kỹ năng kiểm soát trong bán hàng
Thực tập: Xây dựng kế hoạch bán hàng và tình huống nghiên cứu
 
 
Phần 3: Triển khai kế hoạch bán hàng 
Chiến lược trong phân phối: sự cần thiết và đổi mới liên tục
Phối hợp hiệu quả giữa "Tiếp thị và Bán hàng"
Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối
Chiến lược và chính sách phân phối trong hệ thống bán sỉ
Phương pháp tuyển chọn nhà phân phối sỉ
Chiến lược và chính sách phân phối trong hệ thống bán lẻ
Các phương pháp tiếp cận nhà bán lẻ mới
Chiến lược bán hàng kênh hiện đại Modern Trade
Chiến lược bán hàng qua hệ thống thương mại điện tử
 
 
Phần 4: Quản trị bán hàng
Phương thức giám sát lực lượng bán hàng
Phân cấp quản lý trong lực lượng bán hàng
Tuyển dụng lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
Huấn luyện và phát triển lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
Chính sách và thăng tiến cho lực lượng bán hàng
Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bán hàng
Quản trị vận tải hậu cần trong phân phối, bán hàng
Quản trị hành chính
Quản trị dịch vụ khách hàng
Quản trị quan hệ khách hàng
 
 
 
***Phương pháp huấn luyện
Khóa đào tạo bán hàng này sẽ được trình bày một cách tương tác cao và lôi cuốn, tập trung vào các nhu cầu cụ thể của người tham gia theo từng mô hình bán hàng và mục tiêu của các tổ chức. Sẽ có những phương pháp như sau:
• Trình bày nội dung và thực tiễn từ giảng viên
• Học viên trình diễn và thảo luận với giảng viên để phát triển giải pháp cụ thể cho công ty mình
• Cá nhân và nhóm nhỏ các bài tập với xem xét nhóm tạo điều kiện học tập lẫn nhau
• Thảo luận nhóm
• Thực hành theo cặp hoặc nhóm với những phản hồi và huấn luyện
 
 
 
 
  
Lợi ích cho học viên
 
Dưới đây là những lợi ích khi tham gia khóa học đào tạo giám đốc bán hàng:
 
Tăng doanh thu
Khóa đào tạo cho giám đốc bán hàng với mục tiêu lớn nhất là giúp công ty tăng doanh, dẫn đến tăng lợi nhuận. Khi làm quen ở một công việc ở 1 công ty, cái bẫy lớn nhất là suy nghĩ và hành động theo lối mòn. Việc tham gia lớp đào tạo này sẽ giúp Giám đốc bán hàng thoát ra khỏi cái hộp, từ đó phát triển những ý tưởng mới và tạo thành quả mới. Tham gia khóa đào tạo là cơ hội để có cách nhìn khác, gia tăng sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp bán hàng để gia tăng doanh số. 
 
 
Xây dựng hệ thống bán hàng tốt hơn
Tham gia lớp học Giám đốc bán hàng là dịp để xem xét lại hệ thống bán hàng hiện hữu của mình, từ đó, có những ý tưởng đổi mới và cải tiến hệ thống bán hàng của mình hiệu quả hơn. Có thể mở rộng thêm các kênh bán hàng mới nhằm bổ sung vào việc tăng thêm doanh thu.
 
 
Phát triển đội ngũ bán hàng tốt hơn
Lớp học là cơ hội xem xét, đánh giá và phát triển hiệu quả và kết quả của đội ngũ bán hàng. Đội ngũ bán hàng mạnh, nhiệt huyết luôn là yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu doanh số.
 
 
Dịch vụ khách hàng tốt hơn
Duy trì quan hệ tốt với các khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Giám đốc bán hàng. Lớp học này sẽ cung cấp thêm các phương pháp và kỹ thuật để chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng ngày một tốt hơn. Đó là cơ sở để duy trì và gia tăng doanh thu bền vững.
 
 
 
 
 
 
Bài viết liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lavin