Chiến lược cạnh tranh dài hạn

 
Tổng quan
Ngày nay không khó để chứng kiến những công ty thành công thần kỳ như Facebook thành lập năm 2004 nhưng đã đạt đến doanh thu 17,93 tỉ USD và lợi nhuận 3,69 tỉ USD trong năm tài chính 2015. Thêm ví dụ nữa là Uber, một công ty ra đời rất mới toanh (2009) mà đã có giá trị thị trường đến năm cuối năm 2015 là 62 tỷ USD. Ở một mặt trái của bức tranh, những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như đế chế Nokia có thị phần lớn nhất thể giới (năm 2008 có thị phần 40%) nhưng đã bán mình với giá 7,16 tỷ USD. Những ví dụ này cho thấy môi trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhiều. Việc thành công và thất bại chỉ là khoảng cách ngắn một vài năm.
 
 
 
 
Bài học thành công và thất bại của các công ty cho thấy chính yếu là ở chiến lược cạnh tranh. Một công ty cởi mở, nắm được xu thế tương lai của thị trường và đầu tư nguồn lực đủ và kịp thời thì cơ hội thành công sẽ đến các công ty đó.
 
 
 
 
Nhu cầu khách hàng
Khách hàng về cơ bản và rất cần chiến lược cạnh tranh dài hạn vì nó là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của bất kỳ tổ chức. Sự cần thiết của khách về chiến lược thể hiện ở những điểm chính
 
 
Hiểu được công ty và ngành công nghiệp
Chiến lược cho phép các tổ chức để phát triển một sự hiểu biết rõ ràng hơn về tổ chức và những gì cần thiết cho họ để thành công của riêng mình. Nó giúp các tổ chức hiểu được năng lực cốt lõi, xác định những điểm yếu và giảm thiểu rủi ro của họ. Nó có thể giúp các tổ chức thiết kế bản thân tốt hơn để họ tập trung vào những điều đúng đắn đó là hầu hết các khả năng cung cấp hiệu suất tốt nhất, năng suất và lợi nhuận cả trong hiện tại và trong tương lai.
 
 
Doanh nghiệp phát triển tốt trong một thế giới thay đổi
Hiểu được những gì đang diễn ra trong môi trường bên ngoài là quan trọng để chuẩn bị một chiến lược mà sẽ đảm bảo lợi nhuận dài hạn và tăng trưởng. Hiểu những thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp của bạn, hoặc với thị trường là quan trọng.
Bởi vì nếu doanh nghiệp không thích ứng được với sự thay đổi rất nhanh của thị trường thì doanh nghiệp chết. Ngay cả các doanh nghiệp thành công cần phải nhận ra rằng những gì làm cho họ thành công hôm nay không phải là những gì sẽ làm cho họ thành công ngày mai. Với tốc độ thay đổi trở nên nhanh hơn mỗi năm, đó là ngày càng quan trọng mà những xu hướng sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày nay sự thay đổi hàng giờ của chính trị, xã hội, công nghệ,…sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đụ báo trước thị trường và để tìm cơ hội cho sự tăng trưởng và lợi nhuận bền vững và nó có thể giúp công ty xác định và đáp ứng với những thay đổi.
 
 
Tạo ra một tầm nhìn và định hướng cho toàn bộ tổ chức
Một công ty mà không có một chiến lược cũng giống như việc gửi nhân viên của bạn vào sa mạc và để lại cho chúng đi theo ảo ảnh trong tìm kiếm của nước. Nếu không có một điểm đến và tập trung trong tâm trí nhân viên sẽ đi lang thang không mục đích từ một hoạt động để người khác không bao giờ biết những gì để tập trung vào hoặc làm thế nào để ưu tiên.
Khi doanh nghiệp có mục tiêu chung và một tập hợp các hành động để đạt được mục tiêu đảm bảo rằng tất cả mọi người đang làm việc cho các kết quả để tạo ra kết quả kinh doanh. Từ việc tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, để hợp lý hóa các hoạt động và nhân viên hấp dẫn, một chiến lược được xây dựng sẽ cho phép tăng tốc độ tăng trưởng, năng suất và lợi nhuận cả trong hiện tại và tương lai.
 
 
 
 
 
 
Giải pháp của chúng tôi
Bằng cách xem xét lại một cách khách quan yếu tố bên trong công ty, đánh giá lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Song song việc làm này chúng tôi đánh giá lại môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi sẽ giúp quý công ty xác định lại chiến lược sản xuất kinh doanh, thiết lập lại chiến lược công ty phù hợp, định hướng chính để thành công. Cụ thể chúng tôi tiến hành:
 
Xác định lại chiến lược kinh doanh của Công ty
Chúng tôi sẽ giúp quý công ty nắm bắt lại thế mạnh, tầm nhìn, và tận dụng thị trường hiện tại. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tư vấn quý công ty sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các chiến lược mà có sinh lợi cao, phù hợp với thế mạnh của công ty cũng như và tiềm năng tăng trưởng của thị trường. Qua đó, tạo động lực để quý công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng, thực hiện chiến lược để tạo nên sự thành công bền vững.
 
 
Sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại
Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty thiết lập lại trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thiết lập chuỗi kinh doanh rõ ràng và có hoạt động bổ trợ. Bằng cách này, các chuỗi kinh doanh có hoạt động bổ trợ sẽ được tập hợp thành một nhóm dưới sự quản lý của cùng một đội ngũ lãnh đạo, để quý công ty có thể tận dụng nhân tài của quý công ty, và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin cũng như thông lệ tốt nhất. Qua đó, cũng giúp quý công ty nâng cao khả năng kiểm soát khi doanh nghiệp đã được tái cấu trúc thành công và dễ quản lý.
 
 
Chiến lược đơn vị kinh doanh
Từ chiến lược công ty, chúng tôi giúp khách hàng thực hiện các chiến lược tác nghiệp đến từng đơn vị kinh doanh. Việc làm này nhằm thống nhất chiến lược của đơn vị kinh doanh với chiến lược tổng thể của công ty củng như phối hợp tác hoạt động, sử dụng chung nguồn lực để đảm bảo sự phát triển những lĩnh vực cốt lõi song song với những lĩnh vực hỗ trợ.
 
 
 
 
Lợi ích của doanh nghiệp
Tái cấu trúc sẽ mang đến cho công ty và đội ngũ nhân sự của quý công ty những lợi ích dưới đây:
• Trọng tâm và phương hướng rõ ràng
• Nâng cao khả năng sinh lợi từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại thứ tự ưu tiên
• Nâng cao hiệu quả kiểm soát
• Tăng trưởng tốt hơn
• Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên – giữ được nhiều nhân tài và nâng cao hiệu quả.
 
 
 
 
 

 

lavin