Chiến lược truyền thông 

 

Tổng quan

 
Một chiến lược truyền thông là một phần quan trọng của hoạt động hàng ngày của tổ chức. Là một tài liệu sống động, nó bao gồm hoạt động truyền thông, nội bộ và truyền thông bên ngoài, làm rõ những ưu tiên của tổ chức, khán giả mục tiêu, nguồn lực và nhiệm vụ của nhân viên.
 
Một chiến lược truyền thông có mục tiêu và kết quả của tổ chức, tầm nhìn của nó, mục tiêu truyền thông của tổ chức có thể bao gồm:
 
• Xây dựng thương hiệu
 
• Chuyển tải thông điệp của chiến dịch truyền thông/marketing đến khách hàng mục tiêu để thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng nhằm đạt doanh số, lợi nhuận.
 
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho tầm nhìn và tăng cường quản lý khủng hoảng
 
• Tạo các phương tiện truyền thông tích cực bằng cách nuôi dưỡng mối quan hệ với các phóng viên
 
• Nâng cao nhận thức và sự tham gia của các nhóm mục tiêu cụ thể của cá nhân
 
• Thay đổi thái độ hoặc giảng dạy các kỹ năng mới cho các khách hàng và nhân viên
 
• Tạo ra sự hỗ trợ từ công chúng, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng dành cho khách hàng trên toàn cải cách nhà nước của bạn
 
• Khuyến khích đóng góp tài chính phát hành
 
Các hoạt động trong truyền thông có kế hoạch hỗ trợ có nên mục tiêu truyền thông tổng thể của tổ chức. Nó là quan trọng để đo lường được để biết khi họ đã đạt được và đáng tin cậy để đánh giá sự tiến bộ trên đường đi.
 
 
 
 

Tầm quan trọng của chiến lược truyền thông

 
Chiến lược truyền thông quan trọng đến sự thành công của những mục tiêu/chiến dịch truyền thông/marketing vì nó đảm bảo sự thành công của kế hoạch. Tầm quan trọng của kế hoạch truyền thông như sau:
 
 

Kết quả

 
Chiến dịch tích hợp sử dụng các công cụ truyền thông để đạt hiệu quả tiếp thị cao. Trong một chiến dịch tích hợp, doanh nghiệp có thể sử dụng quảng cáo để nâng cao nhận thức của một sản phẩm và tạo ra nền tảng cho lực lượng bán hàng. Doanh nghiệp có thể sử dụng sau đó một thư trực tiếp hoặc email để theo dõi các yêu cầu từ các chiến dịch báo chí hay PR để cung cấp thêm thông tin. Để giúp chuyển đổi triển vọng cho khách hàng những người này, doanh nghiệp có thể sử dụng qua điện thoại để bán trực tiếp hoặc làm cho cuộc hẹn cho đội ngũ bán hàng. Các hoạt động có thể khác nhau nhưng hướng đến kết quả quan trọng nhất cho doanh nghiệp: tăng doanh thu, lợi nhuận.
 
 

Tính nhất quán sáng tạo

 
Trong một chiến dịch tích hợp, các công cụ khác nhau tính năng khác nhau. Nhưng thông điệp chính phải được thống nhất. Các hoạt động sáng tạo có thể làm tăng khả năng tiếp cận đến khách hàng khác nhau nhưng phải chuyển tải thành công thông điệp chính đến khách hàng mục tiêu.
 

 

Nhận thức, hành vi của khách hàng

 
Một chiến dịch truyền thông tốt tác động mạnh lên nhận thức và hành vi của khách hàng. Nhận thức và hành vi có thể tạo ra doanh thu lập tức hoặc không. Những khách hàng chưa chịu tác động mua hàng nhưng kế hoạch truyền thông đã tạo cho họ nhận biết về nhãn hàng và điều đó là một bước quan trọng để họ có thể trở thành khách hàng trong tương lai.
 
 
 

 

Dịch vụ của chúng tôi

 
Chúng tôi cung cấp các giải pháp về xây dựng kế hoạch chiến lược truyền thông. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp chính như sau:
 

 

• Hoạch định chiến lược và chiến thuật truyền thông

 
Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để xây dựng chiến lược truyền thông. Chiến lược có thể lâu dài hoặc là chiến thuật ngắn hạn với một sự linh hoạt cao. Để có một kế hoạch chiến lược truyền thông tốt, chúng tôi tìm hiểu về doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng để truyền thông từ sản phẩm, dịch vụ của công ty, phát triển chiến lược truyền thông hỗn hợp với nhiều công cụ khác nhau. Chúng tôi cũng tiến hành truyền thông với các phương tiện kinh điển như Marketing truyền thống (Tivi, báo, …) cũng như truyền thông kỹ thuật số.
 
 
 

• Truyền thông để xử lý Rủi ro và khủng hoảng 

 
Chuẩn bị và ứng phó với thiên tai và các vấn đề rủi ro thông qua phương tiện truyền thông truyền thống, kỹ thuật số và xã hội là rất quan trọng để ở có liên quan và kịp thời. Chúng tôi cung cấp tư vấn chiến lược truyền thông để giúp bạn chuẩn bị cho các sự kiện không lường trước được, điều hướng một tình huống diễn ra, và thực hiện những truyền thông trong một sự kiện khó khăn, trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa. Chúng tôi giúp bạn tiếp cận và kết nối với các bên liên quan và cử tri quan trọng của bạn thông qua một loạt các kênh, nền tảng và phương pháp tiếp cận chiến lược.
 

 

• Truyền thông xã hội

 
Công nghệ phát triển nhanh chóng là truyền thông, chúng tôi đi cùng một phong trào để cuộc hội thoại trực tuyến và sử dụng các công nghệ di động. Phương tiện truyền thông xã hội ngày càng được nâng cao vị thế cá nhân, cộng đồng và các tổ chức. Phương tiện truyền thông xã hội cho phép tiếp cận khách hàng mục tiêu rộng hơn, khán giả thâm nhập lớn hơn, và thời gian thực trao đổi thông tin nhanh chóng. Kết quả là tình huống nhận thức cao hơn, báo cáo nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 
 

• Chiến dịch nâng cao nhận thức

 
Cộng đồng, công ty hoặc khách hàng mỗi khán giả là duy nhất. sức mạnh của chúng tôi là cam kết của chúng tôi để tiếp cận đa dạng và toàn diện. Chúng tôi giúp tạo ra các thông điệp và sản phẩm tăng cường hiện diện của bạn, xây dựng nhận thức, mục tiêu. Sử dụng các chiến lược phù hợp về văn hóa-xã hội, ngôn ngữ và cách tiếp cận phân phối, phương pháp tiếp cận mới và truyền thống để hỗ trợ bạn trong việc để khán giả mục tiêu của bạn có liên quan.
 
 
 
 

Lợi ích mang đến cho công ty

 
Dịch vụ này của chúng tôi mang đến cho khách hàng các lợi ích sau:
 
 

• Phát triển sự tin tưởng

 
Khi nói đến quảng cáo, khách hàng thường ở bên hoài nghi về nó. Bằng cách tích hợp những công cụ truyền thông của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ xây dựng lòng tin của khách hàng với doanh. Khi có lòng tin thì khách hàng sẽ có rất nhiều khả năng mua sản phẩm khi họ có nhu cầu.
 
 

• Hiệu quả hơn

 
Khi doanh nghiệp tích hợp chiến dịch của doanh nghiệp, nó sẽ có hiệu quả hơn. Bởi luôn giao tiếp thông qua nhiều kênh khác nhau, doanh nghiệp sẽ được củng cố thông điệp của doanh nghiệp đó, thông điệp được lập lại sẽ giúp khách hàng nhớ, tìm hiểu, tin tưởng và mua sản phẩm.
 
 

• Tăng hiệu quả

 
Một khi doanh nghiệp đã quyết định tập trung nguồn lực vào những hoạt động chính nào thì họ sẽ tập trung tốt về trí tuệ và nguồn lực để thực hiện những chiến dịch truyền thông cụ thể. Việc tập trung giúp cho các chiến dịch đạt hiệu quả cao hơn so với việc không tập trung vào mục tiêu nào.
 
 

• Tiết kiệm chi phí

 
Nhiếp ảnh, đồ họa và nội dung là tốn kém cho doanh nghiệp. Bằng cách tích hợp chiến dịch của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ loại bỏ sự cần thiết cho sự trùng lặp, như khi doanh nghiệp tích hợp, doanh nghiệp chia sẻ trên kênh và sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền bạc và thời gian quý báu.
 
 
 
 
Bài viết liên quan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lavin