Hoàn thành dự án nghiên cứu thị trường giải khát
 
 
Hoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thị trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.
 
 
 
Trong khuôn khổ nghiên cứu, chúng tôi bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin sau:
 
1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.
 
2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.
 
3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát
 
4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.
 
5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM
 
+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.
 
6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.
 
Dự án được hoàn thành vào ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.
 
 

 

lavin