Kế hoạch xây dựng chiến lược Marketing

 
 
 

Tổng quan

 
Chiến lược Marketing rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó đóng vai trò thúc đẩy chính trong việc tạo ra doanh thu và tốn rất nhiều chi phí. Rất nhiều công ty không thành công vì họ không có kế hoạch xây dựng chiến lược Marketing rõ ràng, bài bản và dài hạn. Để lập được kế hoạch marketing tốt thì đòi hỏi người lập kế hoạch phải có kiến thức, kinh nghiệm, thấu hiểu khách hàng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm và thế mạnh của công ty. Trong thực tế là người có năng lực này rất thiếu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn làm marketing theo kiểu chắp vá và đối phó, điều đó trước mắt không mang lại kết quả, tổn hại đến hệ thống phân phối, thiệt hại về thương hiệu.
 
Doanh nghiệp đã và đang khát khao nhân lực marketing giỏi có thể hoạch định một chiến lược marketing khả thi và hiệu quả. Giải pháp tư vấn bên ngoài được nhiều công ty lớn tiến hành để bổ sung vào ý tưởng độc đáo để có chiến lược khác biệt và thành công cao.
 
 
 
 

Tại sao cần xây dựng kế hoạch chiến lược marketing?

 

 
Kế hoạch tiếp thị ảnh hưởng đến tất cả những người khác, điều phối các hoạt động mà có tác động đến doanh thu và lợi nhuận. Một chiến lược tiếp thị nhìn vào tất cả các lĩnh vực của hoạt động bán hàng và thương hiệu, nó sẽ định hướng các hoạt động để hoàn thành mục tiêu doanh thu và thương hiệu cũng như lợi nhuận. Tầm quan trọng của kế hoạch chiến lược qua các khía cạnh như sau:
 
 
 

Tập trung nguồn lực để phát triển

 
Kế hoạch marketing là một bản đồ để hướng dẫn bạn hướng tới những mục tiêu của doanh nghiệp. Một kế hoạch sẽ giúp bạn phối hợp các nỗ lực của mình và chủ động. Một kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp triển khai các hoạt động và theo dõi suốt năm. Kế hoạch marketing sẽ định ra những mục tiêu chính và tập trung nguồn lực để phát triển kế hoạch này đến thành công. Khi kế hoạch marketing mô tả rõ những mục tiêu và nguồn lực thì doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để làm cho nó thành công. Sự thành công có chọn lọc sẽ giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực để thực hiện và đạt được kế quả cao.
 
 
 

Phân phối hiệu quả

 
Kế hoạch marketing luôn luôn đi theo và hỗ trợ mạnh mẽ đến chức năng phân phối để bán được hàng. Có thể nói kế hoạch marketing là hoa tiêu dẫn đường cho con tàu (phân phối) thành công. Từng nhóm khách hàng sẽ có những đặc điểm khác nhau, kế hoạch marketing là khai thác những đặc điểm của họ và tìm ra cách tiếp cận khách hàng tốt nhất, khi tiếp cận được khách hàng thì lực lượng bán hàng sẽ làm việc và giúp công ty bán được hàng.
 
 

 

Tác động lên thành quả của doanh nghiệp

 
Mục tiêu của marketing là doanh thu, phát triển thị trường, thương hiệu và khách hàng. Kế hoạch marketing phải có những mục tiêu này và hoạt động triển khai để hoàn thành những mục tiêu này. Vì vậy,xây dựng kế hoạch chiến lược marketing có tác động rất quan trọng đến thành quả của doanh nghiệp. 
 
 
 

Dịch vụ của chúng tôi

 
Chúng tôi cung cấp các giải pháp về kế hoạch xây dựng chiến lược marketing. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp chính như sau:
 
 
 

Nghiên cứu thị trường

 
Nghiên cứu thị trường hiện nay để tạo sự khác biệt. Nếu không có nó thì nguy cơ lãng phí tiền bạc và thời gian cung cấp các sản phẩm sai với mức giá sai thông điệp sai lầm đến với các khách hàng sai.
 
Nghiên cứu thị trường nhằm xác định thông tin sâu sắc về khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh trực tiếp, hệ thống phân phối….Việc nghiên cứu thị trường cũng giúp định hướng được chính xác các kênh phân phối sản phẩm hiện tai và tương lai.
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích và lập kế hoạch

 
 
Chúng tôi sẽ phát triển kế hoạch xây dựng chiến lược marketing đó phân biệt doanh nghiệp của doanh nghiệp từ đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tổng hợp và phân tích các kết quả; phân biệt công ty của doanh nghiệp từ đối thủ cạnh tranh trong những cách có ý nghĩa với khách hàng đó; xác định thị trường mục tiêu của doanh nghiệp thông qua khai thác dữ liệu; xác định (hoặc tinh chỉnh) đề xuất giá trị của công ty; sắp xếp tổ chức của doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách hiệu suất, và giúp tổ chức của doanh nghiệp cung cấp những giá trị mà doanh nghiệp cung cấp.
 
 
 
 

Tương tác với kế hoạch phân phối

 
 
Một khi các chiến lược tiếp thị được đặt ra, chúng tôi sẽ phát triển một kế hoạch chiến thuật chi tiết để thực hiện chiến lược. Lựa chọn này bao gồm tiếp thị kênh, phân khúc khách hàng, sản phẩm / dịch vụ hỗn hợp, giá cả, khuyến mãi, quy trình, và dịch vụ khách hàng.
 
 
 
 

Thực hiện

 
Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch xây dựng chiến lược marketing của bạn bằng cách dịch thành hành động thông qua tất cả các khía cạnh của marketing hỗn hợp: 
 
- Marketing truyền thống: giá, quảng cáo và khuyến mãi, quan hệ công chúng sáng kiến, tài liệu hỗ trợ bán hàng, và lập kế hoạch tổ chức sự kiện .v.v
 
- Marketing kỹ thuật số: SEO, marketing nội dung, mạng xã hội, email marketing, .v.v.
 
 

 

Đo lường kết quả

 
Để thành công trong thời gian dài, bạn cần phải lập các thước đo để theo dõi kết quả và liên điều chỉnh các chương trình cho phù hợp với thực tế. Hệ thống theo dõi có thể đơn giản như một hoặc hai bảng tính Excel, hoặc là phức tạp như một bảng điều khiển hoàn chỉnh (Dash board).
 
 
Quá trình lập kế hoạch xây dựng chiến lược marketing của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Nói chung là lớn hơn các doanh nghiệp, các Tham Gia hơn các kế hoạch marketing. Nhưng thậm chí nếu công ty của doanh nghiệp là nhỏ hay trong giai đoạn đầu phát triển, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.
 
 

 

Lợi ích mang đến cho công ty

 
Dịch vụ này của chúng tôi mang đến cho khách hàng các lợi ích sau:
 
• Thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm được chăm chút và phát triển tốt
 
• Giá trị thương hiệu tăng
 
• Hình ảnh và giá cổ phiếu tăng
 
• Tăng doanh thu
 
• Cải tiến chất lượng phục vụ khách hàng
 
• Có cơ hộp phát triển thương hiệu/sản phẩm/dự án kinh doanh tốt hơn
 
 
 
 
Bài viết liên quan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

lavin