Kiểm soát Marketing
 
 
Tại sao phải Kiểm soát Marketing?
Ngày nay, một doanh nghiệp mà không có hoạt động thì không thể phát triển. Lợi ích của marketing rất lớn nhưng thách thức cũng rất lớn vì marketing đòi hỏi đầu tư ngân sách lớn và dài hạn. Nhiều công ty chi ká nhiều tiền cho marketing nhưng kết quả không có vì nhiều lý do: chiến lược, thực thi … nhưng có một hoạt động mà tăng hiệu quả marketing là Kiểm soát marketing.
 
 
Thật không may là rất nhiều công ty có đội ngũ marketing và phương thức quản lý marketing rất bảo thủ. Điều này đã làm gây hại không ít doanh nghiệp. Một ví dụ rất rõ ràng là việc xử lý khủng hoảng không tốt trong vụ "chai dr. Thanh có ruồi" đã làm cho doanh thu giảm đến 80%. Thương hiệu xuống mức tiêu cực. Tình hình tài chính khó khăn và giá trị công ty mất đi hàng tỷ USD. Đây là bài học chua xót từ việc thiếu Kiểm soát marketing kịp thời.
 
 
Kiểm soát trong toàn bộ hoạt động marketing
Kiểm soát trong toàn bộ hoạt động marketing
 
 
 
Một số doanh nghiệp không chú ý đến chức năng Kiểm soát marketing nhưng đó là một thiếu sót lớn. Kiểm soát marketing giúp cho doanh nghiệp như sau:
- Đảm bảo hoạt động marketing đúng mục tiêu đề ra: tăng doanh thu, thương hiệu
- Đánh giá được những công cụ marketing nào hiệu quả để điều tiết kế hoạch marketing
- Đảm bảo sử dụng ngân sách phù hợp
- Đánh giá được khách hàng
- Đánh giá được môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh
- Cung cấp thông tin tốt cho phát triển sản phẩm mới
- Đánh giá năng lực đội ngũ marketing
- Tăng tính minh bạch và hiệu quả phối hợp của các phòng ban
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi có các giải pháp đánh giá các đối tượng marketing như:
- Kết quả marketing
- Năng lực đội ngũ marketing
- Thông tin khách hàng
- Thông tin đối thủ cạnh tranh
- Sức khoẻ thương hiệu
- Đánh giá sản phẩm mới
- Đánh giá các nhân viên tiếp thị và vị trí của công ty (thường song song với các nhà tiếp thị cao cấp
- Phân tích ngân sách marketing
- Trình bày các phát hiện và khuyến nghị để quản lý.
 
Kiểm soát marketing
Kiểm soát marketing
 
 
 
Hoạt động kiểm soát marketing của chúng tôi là đối trọng trung gian để hoạt động marketing đạt kết quả tốt trong nguồn lực vừa phải. Điều đó giúp công ty tăng hiệu quả rất tốt đặc biệt là tăng lợi nhuận.
 
 
 
 
Lợi ích cho Khách hàng
Dịch vụ Kiểm soát marketing của chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những lợi ích như sau:
 
Đạt kết quả marketing tốt hơn
Con người sẽ làm tốt hơn khi có kiểm soát. Chính vì thế nên chức năng kiểm soát được thêm vào thành 3 chức năng chính của công ty: Định hướng, Điều hành và Kiểm soát. Kiểm soát marketing sẽ giúp cho nhân viên, các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài làm tốt hơn.
 
 
Kiểm soát được chi phí
Sự thất thoát lớn trong hoạt động marketing có thể giảm đáng kể khi có sự kiểm soát độc lập. Chi phí marketing được dùng đúng hoạt động, tránh sự thất thoát do nhân viên và sự tham lạm.
 
 
Chất lượng vận hành marketing tốt hơn
Thông qua hoạt động kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi có tư vấn giải pháp để hoạt động marketing tốt hơn.
 
 
Tuân thủ tốt hơn
Hoạt động kiểm soát có những quy định. Có thể lúc đầu những nhân viên sẽ khó chịu vì những quy định này nhưng về tổng thể nó tốt cho công ty. Từ đó, nó giúp cho nhân viên tuân thủ tốt hơn, công ty rất có kỷ luật và vận hành hiệu quả hơn.
 
 

 

 
Chủ đề liên quan

 

 

 

 

lavin