Nghiên cứu thị trường

 

Nghiên cứu thị trường là bước rất quan trọng để có những chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp. Tiếc thay, nhiều doanh nghiệp bỏ qua bước này điều này làm cho doanh nghiệp có chiến lược không chính xác, tốn nhiều chi phí trong thực thi nhiều hơn nhưng lại đạt hiệu quả rất thấp hoặc thậm chí không có kết quả

Nghiên cứu thị trường có tầm quan trọng như thế nào?

Nghiên cứu thị trường giúp công ty hiểu khách hàng hiện tại và tiềm năng

Nghiên cứu thị trường là cách để công ty hiểu, thấu hiểu khách hàng một cách sâu sắc và đúng đắn.
Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn xác định các cơ hội trên thị trường
Nghiên cứu có thể làm cho nó rõ ràng rằng một sản phẩm mới mà bạn đã lên kế hoạch có thể không được những gì thị trường của bạn muốn hoặc nhu cầu. Sau đó bạn có thể quyết định phù hợp với khách hàng của bạn.
 
Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro
Thông qua nghiên cứu thị trường, bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin mà bạn cần phải quyết định xem có nên hành động về một chủ đề cụ thể.
 
Nghiên cứu thị trường đo danh tiếng của bạn
Nó luôn luôn tốt để biết làm thế nào bạn đo chống lại đối thủ cạnh tranh của bạn. Nghiên cứu thị trường phát hiện ra chỉ là nơi bạn và sau đó, theo kết quả, bạn có thể có hành động để thay đổi nhận thức.
 
Nghiên cứu thị trường phát hiện ra và xác định các vấn đề tiềm ẩn.
Bạn có thể nhận được những phản ứng của người tiêu dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ mới khi nó vẫn đang được phát triển. Điều này sẽ soi sáng cho bất kỳ phát triển hơn nữa để nó phù hợp với thị trường như dự kiến.
 
Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn lên kế hoạch trước
Nghiên cứu có thể ước tính doanh số khả năng của một sản phẩm / dịch vụ mới và cũng là chi phí quảng cáo cần thiết để đạt được lợi nhuận tối đa.
 
Nghiên cứu thị trường có thể giúp bạn thiết lập các xu hướng.
Nếu bạn đối xử với nghiên cứu thị trường của bạn như một bài tập liên tục mà bạn làm theo định kỳ, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ có rất nhiều dữ liệu để có thể phân tích khách hàng của bạn và thiết lập bất kỳ xu hướng cụ thể.
 
Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn thiết lập định vị thị trường của bạn.
Điều quan trọng là phải biết vị trí của doanh nghiệp của bạn ở những khoảnh khắc đặc biệt trong thời gian. Thông tin từ các nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn chuẩn và theo dõi sự tiến bộ của bạn, mà có thể hữu ích để đưa ra quyết định và hành động.
 
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp nghiên cứu định lượng, định tính cũng như các nghiên cứu tình báo cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của bất kỳ tổ chức.
Nghiên cứu thị trường định lượng
Lavin cung cấp dịch vụ nghiên cứu định lượng để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ tổ chức. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọng gói hoặc từng phần tùy chỉnh bao gồm thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo.
Nghiên cứu thị trường định tính
Nghiên cứu định tính của Lavin hỗ trợ cả kinh doanh đến kinh doanh và nghiên cứu người tiêu dùng. Các chuyên gia về chất lượng của chúng tôi có kinh nghiệm trong cả phỏng vấn sâu và nghiên cứu định tính trực tuyến.
Nghiên cứu thứ cấp và theo dõi
Lavin có một cách tiếp cận đa tầng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu tình báo cạnh tranh. 
 
 
 

Lợi ích cho khách hàng

Tăng hiệu quả của chiến lược
Việc thấu hiểu đúng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, sản phẩm, dịch vụ… giúp cho công ty khách hàng tăng khả năng hiệu quả vì có những chiến lược đúng đắn.
 
 
Giảm thiểu các rủi ro
Rủi ro tồn tại rất nhiều trong kinh doanh, rủi ro về sự không hiểu môi trường kinh doanh rất lớn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường để giảm thiểu nó một cách đáng kể.
 
 
Giảm chi phí
Mặc dù tốn một khoản chi phí nghiên cứu thị trường không lớn nhưng giúp cho công ty đúng chiến lược đem lại hiệu quả cao trong công việc. Nếu thiếu thông tin, việc ra quyết định sai sẽ tốn chi phí rất nhiều lần. Vì vậy, về tổng thể chúng tôi giúp công ty khách hàng giảm chi phí marketing đáng kể.
 
 

 

lavin