Quảng cáo hiển thị/DSP

 

Quảng cáo hiển thị/DSP đã phát triển rất mạnh mẽ làm cho các doanh nghiệp có rất nhiều hình thức lựa chọn, giúp cho đạt đến khách hàng một cách hiệu quả nhưng chi phí khá thấp. Một dịch vụ quảng cáo hiển thị/DSP thông minh sẽ làm cho công ty khách hàng thành công đáng kể.

 
 
 

Tầm quan trọng của Digital Marketing

Mặc dù nhiều người tưởng rằng mọi thứ trên mạng miễn phí. Trên thực tế google, facebook chỉ cho miễn phí một phần nhỏ hoặc miễn phí cho người dùng cuối cùng, còn khách hàng doanh nghiệp thì họ thu phí. Họ thu phí thì họ mới tồn tại và giàu có. Chính vì vậy, muốn đạt đến kết quả thì doanh nghiệp phải chi tiền cho quảng cáo.
 
Khác với marketing truyền thống, quảng cáo hiển thị/trực tuyến giúp cho công ty có thể phân khúc khách hàng, chọn khách hàng mục tiêu rất sát để đúng mục tiêu và tiết kiệm chi phí đáng kể.
 
Công nghệ mới có thể hơi phức tạp với công ty mua quảng cáo nhưng nó đem lại hiệu quả đáng kể.
 
 
 
 

Dịch vụ của chúng tôi

Quảng cáo Banner/DSP
Quảng cáo hiển thị (Còn được gọi là quảng cáo banner) là một phần chính của quảng cáo trực tuyến. Họ chi phí rất nhỏ để hiển thị, có thể tạo ra tỷ lệ nhấp chuột lớn và trong một số trường hợp, để bán sản phẩm của bạn. 
Tuỳ theo mục tiêu và bản chất của chiến dịch quảng cáo mà chúng tôi có thể thiết kế những hình thức khác nhau (CPC, CPI, CPA…) để đạt hiệu quả tốt với ngân sách hợp lý. Những hình thức được mô tả ngắn gọn như sau:
 
CPC: Cost Per Click : Giá click vào web
Quảng cáo trả tiền cho mỗi nhắp chuột. Hình thức quảng cáo này thực sự hiệu quả bởi nó hướng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ công ty bạn và là những người có nhu cầu thật sự.
 
CPA: Cost Per Acquisition
CPA là đôi khi được gọi là “Cost Per Acquisition”, nhà quảng cáo mong muốn đạt được mục tiêu cụ thể như là bán được sản phẩm. 
 
CPM: cost per 1000 impressions
Chi phí cho mỗi nghìn lần hiển thị , thường viết tắt là CPI hoặc CPM là cụm từ được sử dụng trong online marketing liên quan đến lưu lượng truy cập web . Nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi lần quảng cáo hiển thị cho một người sử dụng thường ở dạng của một quảng cáo banner trên một trang web, nhưng cũng có thể tham chiếu đến các quảng cáo trong email quảng cáo .
 
CPL : Cost Per Lead : Giá Data mục tiêu
Nghĩa là nhà quảng cáo trả tiền phát sinh trên mỗi khách hàng cung cấp thông tin bằng cách hoàn thiện vào các mẫu trên website theo đúng yêu cầu của Nhà cung cấp.
 
CPS: Cost per Sales: 
Nhà quảng cáo trả tiền mỗi khi người mua sản phẩm.
 
 
 

 

Lợi ích cho khách hàng

Với dịch vụ của Lavin, khách hàng được những lợi ích như sau:
 
Tăng nhận biết thương hiệu
Thương hiệu được xuất hiện đúng ngay nơi khách hàng cần nên tăng nhận biết thương hiệu đáng kể.
 
 
Tăng truy cập website
Chiến lược quảng cáo tốt thường làm cho khách hàng click vào đường link để đến website công ty. Tại website công ty, công ty có nhiều cơ hội để thông tin đến khách hàng nhằm gia tăng nhận biết, hiểu biết, tin tưởng và hành vi mua.
 
 
Tăng doanh thu
Việc đề ra một chiến lược bài bản giúp công ty có cái nhìn toàn cảnh về việc kinh doanh, từ mục tiêu đến chương trình hành động cũng như kiểm soát và cải tiến liên tục. Như thế sẽ mang lại kết quả tăng doanh thu cho công ty khách hàng.
 
 
 
Bài viết liên quan:
- Quảng cáo retargeting
- Quảng cáo Video
 
 
 
 
 

 

lavin