Quảng cáo Video
 
Quảng cáo Video đã phát triển rất mạnh mẽ làm cho các doanh nghiệp có rất nhiều hình thức lựa chọn, giúp cho đạt đến khách hàng một cách hiệu quả nhưng chi phí khá thấp. Một dịch vụ quảng cáo Video thông minh sẽ làm cho công ty khách hàng thành công đáng kể.
 
 
 
Tầm quan trọng của Digital Marketing, quảng cáo video
Mặc dù nhiều người tưởng rằng mọi thứ trên mạng miễn phí. Trên thực tế google, facebook chỉ cho miễn phí một phần nhỏ hoặc miễn phí cho người dùng cuối cùng, còn khách hàng doanh nghiệp thì họ thu phí. Họ thu phí thì họ mới tồn tại và giàu có. Chính vì vậy, muốn đạt đến kết quả thì doanh nghiệp phải chi tiền cho quảng cáo.
 
Khác với marketing truyền thống, quảng cáo hiển thị/trực tuyến giúp cho công ty có thể phân khúc khách hàng, chọn khách hàng mục tiêu rất sát để đúng mục tiêu và tiết kiệm chi phí đáng kể.
 
Công nghệ mới có thể hơi phức tạp với công ty mua quảng cáo video nhưng nó đem lại hiệu quả đáng kể.
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
 
Quảng cáo chèn video (in-stream)
Quảng cáo chèn video là cách tuyệt vời cho xây dựng thương hiệu. Khách hàng có thể xem vài giây nhỏ quảng cáo trước/trong/sau khi mong muốn họ xem phim/video tin tức/ca nhạc… của họ.
 
Chúng tôi có thể thiết kế một đoạn video được phát (chạy trước (pre-roll), trong (mid-roll) hoặc sau (post-roll)) nội dung chính của video trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba trên các nền tảng di động và máy tính khác nhau.  Khách hàng sẽ cảm nhận thông điệp tương đối đầy đủ và sống động (video) từ đó thúc đẩy tốt nhận biết và hành vi.
 
 
Quảng cáo thông điệp hiển thị trên video (in-article)
Quảng cáo thông điệp hiển thị video là quảng cáo văn bản hoặc biểu ngữ được hiển thị trên đầu trang đó của một video ví dụ như trên YouTube. Quảng cáo thông điệp hiển thị video có thể được nhắm mục tiêu sử dụng một loạt các tuỳ biến theo mục đích truyền thông.
 
Chúng tôi có thể thiết kế để doanh nghiệp có thể chọn từ khóa mục tiêu và quảng cáo hiển thị trên video có liên quan, sử dụng nhắm mục tiêu vị trí hoặc khán giả nhắm mục tiêu lại để lựa chọn để tiếp cận đối tượng. Quảng cáo chèn video là hoàn hảo cho xây dựng thương hiệu, quảng cáo lớp phủ video là sự lựa chọn tốt nhất chung cho phản ứng trực tiếp. Đây là vì họ đang rẻ hơn trên cơ sở CPM và phù hợp hơn với khả năng tập trung nhanh chóng của nhiều người sử dụng YouTube.
 
 
 
 
Lợi ích cho khách hàng
Với dịch vụ của Lavin, khách hàng được những lợi ích như sau:
 
Tăng nhận biết thương hiệu
Quảng cáo video sẽ làm thương hiệu được xuất hiện đúng ngay nơi khách hàng cần nên tăng nhận biết thương hiệu đáng kể.
 
 
Tăng truy cập website
Chiến lược quảng cáo tốt thường làm cho khách hàng click vào đường link để đến website công ty. Tại website công ty, công ty có nhiều cơ hội để thông tin đến khách hàng nhằm gia tăng nhận biết, hiểu biết, tin tưởng và hành vi mua.
 
 
Tăng doanh thu
Việc đề ra một chiến lược bài bản giúp công ty có cái nhìn toàn cảnh về việc kinh doanh, từ mục tiêu đến chương trình hành động cũng như kiểm soát và cải tiến liên tục. Như thế sẽ mang lại kết quả tăng doanh thu cho công ty khách hàng.
 
 
 
Bài viết liên quan

 

 

 

lavin