Triển khai chương trình truyền thông

 
 
Tầm quan trọng của thực thi marketing
Một thực trạng mà nhiều công ty ít nhiều gặp phải là nhiều chương trình marketing có thể nói ý tưởng là tốt nhưng thực thi không tốt dẫn đến chương trình không thành công như mong muốn. Trong thực tế, triển khai chương trình marketing không phải hoàn toàn như trên lý thuyết hoặc kế hoạch bởi vì môi trường kinh doanh là thay đổi thường xuyên. Khách hàng có thể thay đổi, đối thủ cạnh tranh có thể tấn công vào kế hoạch, công nghệ thay đổi .v.v. Những sự thay đổi này, nếu không có triển khai chương trình truyền thông linh hoạt, giải quyết các khó khăn, thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh thì các hoạt động marketing sẽ không thành công.
 
 
 
 
Một vấn đề quan trọng nữa mà nhiều công ty gặp phải là khi triển khai chương trình marketing thiếu hoặc không có sự phối hợp của chức năng bán hàng. Thực trạng này rất phổ biến tại Việt Nam khi Giám đốc Sales và Marketing muốn thể hiện quyền lực của mình. Việc thực thi hoạt động marketing có sự phối hợp với chức năng bán hàng mới thực sự đem lại thành công của chiến dịch. Bởi vì, marketing mang thông điệp và thúc đẩy nhu cầu mua sản phẩm của khách hàng, còn chức năng bán hàng bán hàng sẽ biến nhu cầu mua của khách hàng thành hành vi mua hàng thực sự. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của công ty đã đạt được: bán được hàng.
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
Thực hiện là rất quan trọng để thành công. Thực thi một quá trình xử lý kỷ luật hoặc một tập hợp các hoạt động có liên quan để triển khai chiến lược/kế hoạch thành công. Chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai kế hoạch marketing cho những doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vào đội ngũ marketing của công ty hoặc những công ty có đội ngũ marketing còn mỏng. Hoạt động của chúng tôi gồm có những mục chính có thể tóm tắt như sau:
- Tham gia vào công tác lập kế hoạch để bổ sung cho sự hoàn thiện về kế hoạch
- Nghiên cứu kế hoạch và môi trường marketing
- Lên phương án triển khai kế hoạch: nguồn lực, phương thức triển khai và thời gian
- Đưa ra các hướng dẫn công việc (bài trình bày, file văn bản, video…)
- Triển khai huấn luyện cho đội ngũ thực thi
- Kiểm soát tại hiện trường, qua báo cáo, khảo sát
- Đánh giá và cải tiến
 
Lịch marketing
Lịch marketing
 
 
 
 
Với kinh nghiệm triển khai kế hoạch marketing ở nhiều công ty và nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi sẽ mang đến kết quả tốt cho khách hàng.
 
 
 
 
 
Lợi ích cho khách hàng
Khách hàng có được những lợi ích khi thực hiện dịch vụ này với chúng tôi
- Chương trình marketing thành công cao
- Duy trì và phát triển tốt thương hiệu
- Đạt được mục tiêu bán hàng
- Khách hàng hài lòng
- Hệ thống phân phối hài lòng
- Nhân viên hài lòng
- Chi phí giảm đáng kể
- Tránh thất thoát
 
 
 
 
 
 
Chủ đề liên quan

   

lavin