Xây dựng hệ thống quản lý hữu hiệu

 
Tổng quan
Hiện nay, đối với các doanh nghiệp nhu cầu lấy khách hàng làm trọng tâm, hoạt động tích hợp và quản lý chi phí lớn hơn bao giờ hết. Chúng tôi tư vấn xây dựng năng lực quản lý và cải tiến quy trình để giúp các công ty tối ưu hóa các quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng của họ. Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa các bộ phận chức năng chính thuộc chuỗi giá trị của họ, từ quản lý khách hàng đến tìm nguồn cung ứng dịch vụ và hàng hoá. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng nâng cao giá trị, giảm lãng phí và giảm chi phí vì lợi ích bền vững lâu dài.
 
 
 
Tại sao cần hệ thống quản lý hữu hiệu?
• Công ty có chịu áp lực tăng doanh thu?
• Công ty có cần tăng cường các kênh bán hàng và quy trình quản lý bán hàng không?
• Công ty có tìm cách nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng thực tế không?
• Công ty có tìm kiếm một cơ chế thiết thực để cải thiện các quy trình hoạt động để giảm lãng phí và chi phí, nâng cao mức độ phục vụ trên toàn bộ chuỗi giá trị?
• Làm thế nào để công ty chủ động quản lý thương hiệu và danh tiếng của quý công ty?
• Làm thế nào để công ty có thể nâng cao năng suất và tính hiệu quả sau  sự thay đổi nhanh chóng, hoặc sau khi sáp nhập?
• Làm thế nào để công ty tối ưu hóa chức năng mua sắm? (ví dụ thông qua thuê ngoài, tìm nguồn cung ứng ở những quốc gia có chi phí thấp, tìm nguồn cung ứng trên mạng, hay đơn giản là mua sắm hiệu quả hơn?)
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ của chúng tôi nhằm tạo cho hệ thống quản lý hữu hiệu: công việc trôi chảy, hiệu quả mà đạt mục tiêu doanh thu lợi nhuận tốt với chi phí chấp nhận được.
 
 
 
Cải thiện hoạt động
Chúng tôi mang đến những cải thiện bền vững cho doanh nghiệp qua việc phối hợp với họ để tận dụng tối đa các nguồn nhân lực của họ, đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan.
 
Chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và sử dụng các phương pháp đã được kiểm chứng để xác định và áp dụng các cơ hội cải tiến.
 
 
Quản lý chi phí
Chúng tôi soát xét tình hình tài chính và hoạt động hiện tại của công ty, đánh giá năng suất và tính hiệu quả của các quy trình và công nghệ hiện hữu cũng như thiết lập các cơ hội cải tiến, bao gồm cả việc thuê ngoài.
Chúng tôi xem xét các quy trình quản lý chi phí và kiểm soát hiện hữu của quý công ty, xác định các biện pháp tiết kiệm chi phí và thực hiện các thay đổi theo cách có thể thúc đẩy sự cải tiến liên tục và tiết kiệm chi phí một cách bền vững và lâu dài.
 
 
Mua sắm và chuỗi cung ứng
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, từ tìm nguồn cung ứng hàng hoá và dịch vụ đến vận hành các quy trình chuỗi cung ứng nội bộ đầy đủ của khách hàng.
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giảm mức độ tồn kho qua việc cắt giảm lãng phí không cần thiết và cải thiện việc lập kế hoạch và dự báo, giảm chi phí nắm giữ, xử lý và kho vận; đảm bảo công nghệ chuỗi cung ứng hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh; và giúp họ phát triển và thực hiện các chiến lược chuỗi cung ứng dài hạn có hiệu quả và hỗ trợ các chương trình hoạt động phát triển bền vững.
 
 
Tăng trưởng doanh thu
Dịch vụ tư vấn Tăng trưởng Doanh thu tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và bán hàng để duy trì và tăng trưởng doanh thu cũng như khả năng sinh lợi trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Tận dụng tối đa bất kỳ cơ hội thị trường nào đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực thực hiện toàn bộ cơ chế tăng trưởng doanh thu.
 
 
 
 
Lợi ích mang đến cho công ty
• Giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng
• Cải thiện chiến lược chuỗi cung ứng
• Tối ưu hóa hậu cần và mạng lưới hoat động
• Quản lý cung  cầu tốt hơn
• Giảm chi phí mua sắm
• Quản lý kho bãi và vận chuyển tốt hơn
• Tối ưu hóa chính sách nộp thuế
• Các quy trình tinh gọn và hiệu quả hơn
• Cải thiện thông lượng và giảm lãng phí không cần thiết
• Tăng chất lượng đầu ra
• Tăng sự hài lòng của khách hàng nội bộ và bên ngoài
• Tăng tính linh hoạt trong kinh doanh
 
 
 
Bài viết liên quan:
- Mô hình quản lý đa mục tiêu linh hoạt
- Xây dựng hệ thống kiểm soát hiệu quả
- Nâng cao vị thế bằng công nghệ thông tin
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lavin