Xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng

 
Tổng quan
Chất lượng của đội ngũ bán hàng rất quan trọng đến sự thành công về doanh thu của công ty. Ngày nay các công ty đang cạnh tranh nhau để giữ từng khách hàng để duy trì và phát triển doanh số. Việc duy trì và phát triển khách hàng là do chất lượng và số lượng của lực lượng bán hàng. Nhiều công ty đã muốn đầu tư vào lực lượng bán hàng nhưng vẫn chưa thể nâng cao trình độ của phòng bán hàng. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng nguyên nhân quan trọng là mô hình phòng bán hàng đã “ổn định”, thiếu sự đổi mới trong công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bán hàng.
 
 
Vì vậy, nhiều công ty đã nhìn nhận lại việc xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng một cách bài bản và có đầu tư về nguồn lực tài chính một cách cam kết lâu dài. Và thực tế đã chứng minh những công ty này có một đội ngũ bán hàng mạnh và kết quả dẫn đến là doanh thu của công ty đã ổn định và phát triển rất tốt.
 
 
 
 
Tại sao cần xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng?
Trên thực tế nhân sự của phòng bán hàng là bộ phận mà thay đổi nhiều nhất. Một phần là nghề bán hàng có tuổi đời ngắn. Một phần là việc đào tạo, giữ người và phát triển nghề nghiệp của nhiều công ty chưa được tốt. Vì vậy, việc xây dựng và duy trì đội ngũ bán hàng tinh nhuệ luôn là nhiệm vụ liên tục và đổi mới liên tục để đảm bảo nhân lực phòng bán hàng đủ về số lượng và tốt về chất lượng.
 
 
 
 
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp các giải pháp về xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp chính như sau:
 
 
Xây dựng nguồn nhân lực bán hàng cốt lõi
Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng nguồn nhân lực bán hàng từ những vị trí quan trọng và cốt lõi từ quản lý đến nhân viên. Những quản lý và nhân viên giỏi này tạo ra kết quả tốt sẽ là hạt nhân tiên phong để nhân rộng cho công ty. Cách này vừa an toàn vừa tránh xáo trộn đội ngũ bán hàng mà cũng giúp cho công ty ổn định doanh thu.
 
 
Mục tiêu và hướng dẫn
Nhiều quản lý bán hàng giao mục tiêu không phù hợp hoặc không có hướng dẫn cho nhân viên thực hiện sao cho đạt kết quả. Chúng tôi làm việc với công ty để xác định mục tiêu phù hợp. Từ khi có mục tiêu, chúng tôi có kế hoạch để giúp cho quản lý, đội nhóm, nhân viên biết được cách triển khai chương trình để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Những chương trình hành động chi tiết, những kinh nghiệm từ văn phòng đến những điểm bán sẽ giúp cho nhân viên tự tin, thuần thục và có đủ khả năng phát triển cơ hội bán hàng thành kết quả cho mình và cho công ty.
 
 
Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân tài
Bằng cách xây dựng các chính sách mang tính định lượng “cây gậy và củ cà rốt”, chúng tôi làm ra các văn bản như quy trình, chính sách, quy chế, biểu mẫu … có quy định rõ cơ chế thưởng phạt để giúp cho công ty chọn ra những giỏi có đóng góp rõ ràng để tưởng thưởng. Thông qua đó kích thích những nhân viên khác nổ lực hơn để cùng phát triển.
 
 
 
 
Lợi ích mang đến cho công ty
Dịch vụ này của chúng tôi mang đến cho khách hàng các lợi ích sau:
• Hoạt động bán hàng ổn định
• Ổn định doanh thu
• Có cơ hội tăng doanh thu
• Cải tiến chất lượng phục vụ khách hàng
• Ổn định nhân sự bán hàng
• Nhân viên bán hàng yêu thích với công việc của họ.
 
 
 
 
 
Bài viết liên quan:
 
 
 
 
 

       

lavin