Email marketing

 
 

Email Marketing là gì một loại hình marketing kỹ thuật số trực tiếp mà sử dụng thư điện tử (còn gọi là email hoặc e-mail) để tiếp thị. Email marketing được sử dụng trong một số cách của các tổ chức và các nhà tiếp thị cho thương hiệu và xây dựng lòng trung thành của khách hàng, có được hoặc chuyển đổi khách hàng, quảng cáo công ty, hoặc để giao tiếp chương trình khuyến mãi và nhiều hơn nữa.

 

Tầm quan trọng của email marketing

Với email marketing, doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng có thể đạt được thị trường mục tiêu mà không cần chi phí lớn và công sức như các công cụ marketing truyền thống như quảng cáo cáo, quảng cáo truyền hình hoặc đài phát thanh.. Nhờ phần mềm email marketing hiệu quả, doanh nghiệp có thể duy trì một danh sách email mà được phân khúc khách hàng dựa vào địa chỉ trong danh sách, ngành nghề, thói quen chi tiêu và tiêu chí quan trọng khác. Sau đó, các email được tạo ra và gởi cho các khách hàng mục tiêu dựa vào danh sách email được cung cấp. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự tin tưởng và trung thành với một công ty cũng như doanh thu tăng tăng.
 
 
Một số người cho rằng email marketing đã chết nhưng thống kê thực tế cho thấy email marketing không những tồn tại mà phát triển rất tốt
- Có 33% của email sẽ mở ra trên một chiếc iPhone, trong khi Gmail, xếp thứ hai, chỉ chiếm 15% của những mở ra.  
- Thế hệ trưởng thành từ những năm 2000 (Millennial) là nhóm tuổi có khả năng kiểm tra email của họ từ giường (70%), từ phòng tắm (57%), hoặc trong khi lái xe (27%) nhất. 
- Có 75% của 900 triệu người dùng của Gmail truy cập tài khoản của họ trên các thiết bị di động. 
- Email là nguồn gốc hàng đầu của phân tích dữ liệu cho các nhà tiếp thị, với 41% sử dụng email marketing dữ liệu hiệu suất của họ.
- Năm 2011, điện thoại di động chiếm 8% số email được mở, so với năm 2015 với 55% mở ra trên di động. 
- Email marketing là động lực lớn nhất của giao dịch Black Friday, với 25,1% doanh thu có nguồn gốc từ các kênh tiếp thị.
- Có  89% các nhà tiếp thị nói rằng email là kênh chính của họ cho thế hệ lãnh đạo.
- Có 65% người dùng thích email để chứa chủ yếu là hình ảnh, so với 35% người thích văn bản. 
- Có 58% người lớn kiểm tra email đầu tiên của họ vào buổi sáng. 
- Thêm video vào một email có thể tăng tỷ lệ nhấp chuột bằng 300%. 
 
Những con số thống kê trên cho thấy email tác động rất lớn lên con người và cũng từ đó mở ra cơ hội rất lớn cho các công ty dùng email marketing cho các chiến dịch marketing thành công của mình.
 
 
 
 
 

Dịch vụ của chúng tôi

Làm thế nào chúng tôi đã chọn dịch vụ email marketing tốt nhất
 
 

Chiến dịch email marketing

Chiến dịch là khả năng quản lý, sắp xếp và thực hiện các chiến dịch email. Các tính năng chính được tìm thấy trong quản lý chiến dịch bao gồm email lập biểu tại một thời điểm cụ thể, tạo ra kích hoạt chiến dịch. Quản lý Chiến dịch chắc chắn là một trong những hạng mục quan trọng nhất bởi vì nó chủ yếu được tạo thành từ các công cụ thực hiện đối với bất kỳ nhà tiếp thị email. Các sản phẩm tiếp thị email tốt nhất nên luôn luôn có các tính năng hàng đầu trong thể loại này.
Các tính năng quản lý chiến dịch quan trọng nhất
• Email bí danh - tạo một địa chỉ email bí danh để gửi email.
• Autoresponder - tạo các email tự động phản hồi.
• Direct Mail Bưu thiếp - Tạo ra những tấm bưu thiếp trực tuyến mà sau đó được in và gửi của công ty.
• Sự kiện Website - Tạo một trang web sự kiện sẽ được tổ chức bởi công ty.
• Hình ảnh và File Hosting - Lưu trữ hình ảnh và tài liệu khác được sử dụng trong các chiến dịch của doanh nghiệp.
• Tích hợp - Sản phẩm có thể tích hợp với các ứng dụng phần mềm khác hoặc các trang web.
• RSS để Email - Email sẽ tự động được gửi khi một nguồn cấp dữ liệu RSS trên một trang web hoặc blog được cập nhật.
• Lập kế hoạch - Lên lịch thời gian cụ thể và ngày gởi email của doanh nghiệp.
• Truyền thông xã hội chia sẻ - Chia sẻ trực tiếp thông qua các trang web truyền thông xã hội.
• Chiến dịch hiển thị - Tạo các chiến dịch tự động trả lời được kích hoạt bởi hành vi của khách hàng.
 
 
 

Quản lý danh bạ

Quản lý danh bạ bao gồm các tính năng mà làm cho nó có thể cho các nhà tiếp thị email để quản lý những người trong danh sách của họ. Một số các tính năng phổ biến được tìm thấy trong quản lý sanh bạ được khả năng tạo danh sách mới, loại bỏ không tham gia, và các trường dữ liệu tùy chỉnh. Quản lý danh bạ là một trong những hạng mục quan trọng hơn bởi vì quản lý, xây dựng, và phân đoạn một danh sách là điều cần thiết để nhắm mục tiêu chiến dịch. Một sản phẩm email không thể hoạt động đúng với khả năng tạo danh sách và quản lý danh bạ.
Các tính năng quản lý danh bạ quan trọng nhất
• Tạo Danh sách - Doanh nghiệp có thể xây dựng danh sách mới.
• Phân trường dữ liệu - Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu trong hồ sơ liên lạc của doanh nghiệp.
• Kết xuất danh bạ - Doanh nghiệp có thể xuất danh sách liên lạc của doanh nghiệp.
• Nhóm danh bạ - Doanh nghiệp có thể tổ chức hoặc liên lạc phân khúc theo nhân khẩu học hoặc lợi ích cụ thể.
• Hợp nhất danh bạ - doanh nghiệp có thể kết hợp nhiều danh sách liên lạc vào một danh sách tổng thể.
 
 

Thiết kế email

Thiết kế Email là một biên soạn các tính năng có liên quan đến việc tạo ra và thiết kế các chiến dịch email. Một số thành phần chính của các loại Thiết kế email là khả năng tạo ra các thông điệp HTML và tin nhắn văn bản đơn giản, có thể để định dạng bài viết, và thêm những việc như xây dựng thương hiệu, liên kết, và hình ảnh cho mỗi email.
Thiết kế Email là một trong những hạng mục quan trọng nhất, đơn giản bởi vì một email không thể được gửi ra cho đến khi nó đã được tạo ra. Nếu không có khả năng để xây dựng một email hoặc có một số tính năng hàng đầu trong Thiết kế Email, sản phẩm sẽ không có giá trị sử dụng.
Các tính năng thiết kế email quan trọng nhất
• Xây dựng thương hiệu - Thay đổi mẫu chung chung với những hình ảnh, biểu tượng, màu sắc, và phông chữ được sử dụng bởi công ty của doanh nghiệp.
• Kéo và thả - Thiết kế email sử dụng một giao diện kéo-và-thả.
• Định dạng - Thể thay đổi kiểu chữ, kích thước và màu sắc, cũng như màu nền.
• Tạo định dạng HTML - Tạo các email bằng HTML.
• Hình ảnh - Thêm hình ảnh vào email của doanh nghiệp.
• Liên kết - Thêm liên kết vào email của doanh nghiệp.
• Tin nhắn cá nhân - Tạo các email mà bao gồm tên của số liên lạc hoặc thông tin cá nhân khác.
• Plain Text Messages - Tạo các email bằng văn bản đơn giản.
• Các nút truyền thông xã hội - Thêm các nút phương tiện truyền thông xã hội cho phép các email của doanh nghiệp để được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội.
• Khảo sát - Tạo và chèn các cuộc điều tra vào các chiến dịch email của doanh nghiệp.
• Video - Trực tiếp nhúng nội dung video vào email của doanh nghiệp.
• Web Forms - Tạo và chèn các hình thức web vào chiến dịch email của doanh nghiệp.
 
 

Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng liên quan đến việc quản lý chất lượng của các email cá nhân và các chiến dịch email. Các tính năng là rất cần thiết để kiểm soát chất lượng bao gồm việc gửi email kiểm tra, một kiểm tra email trùng lặp, và email cho phép dựa trên, cho phép một nhà tiếp thị email để sử dụng danh sách email.
Những công cụ chất lượng có tầm quan trọng cao vì hai điều bất kỳ nhà tiếp thị email muốn tránh được gửi đi các email không chính xác hoặc có vấn đề và gửi email đó sẽ được đánh dấu là thư rác. Quản lý chất lượng đảm bảo mà người gửi là an toàn và tin nhắn được gửi chính xác đến đúng người.
Các tính năng kiểm soát chất lượng quan trọng nhất
• Kiểm tra chức năng chốp spam - Sản phẩm sẽ thử nghiệm chiến dịch của doanh nghiệp để xem nếu nó sẽ được coi là spam.
• Kiểm tras email trùng - Sản phẩm tự động kiểm tra các địa chỉ email trùng lặp trong danh sách liên lạc.
• Kiểm tra chính tả - công cụ kiểm tra chính tả nội dung email tồn tại.
• Kiểm tra Email - Gửi cho mình một email thử nghiệm trước khi gửi các vụ nổ để liên lạc.
 
 

Theo dõi và báo cáo

Theo dõi và báo cáo được tạo thành các tính năng giúp theo dõi và đo lường các hoạt động liên quan đến chiến dịch email. Theo dõi và báo cáo có một số tính năng, quan trọng nhất là số lượng email được mở và email bị trả về, và xem số liệu thống kê nhấp qua của từng email. Theo dõi và báo cáo là cao trên danh sách về các loại quan trọng vì mỗi nhà tiếp thị email muốn xem kết quả của một chiến dịch.
Tất cả các sản phẩm điện tử tốt nhất sẽ ghi điểm cao trong Theo dõi và báo cáo vì hạng mục này là quan trọng đối với bất kỳ nhà tiếp thị email người muốn đo lường chiến dịch và điều chỉnh dựa trên dữ liệu.
Các theo dõi quan trọng nhất và các tính năng báo cáo
• Hồi phục email - Doanh nghiệp có thể xem có bao nhiêu email không đến được địa chỉ đích.
• Kết quả Chiến dịch Email - Doanh nghiệp có thể nhận được một email với các kết quả của các chiến dịch của doanh nghiệp.
• Theo dõi click - Doanh nghiệp có thể xem thống kê nhấp chuột.
• Bảng điều khiển - Doanh nghiệp có thể xem theo dõi và báo cáo bảng điều khiển dữ liệu của doanh nghiệp.
• Dữ liệu xuất khẩu - Doanh nghiệp có thể xuất các báo cáo và / hoặc dữ liệu chiến dịch.
• Chuyển tiếp email - Doanh nghiệp có thể xem có bao nhiêu email được chuyển tiếp đến người nhận bổ sung.
• Google Analytics - Doanh nghiệp có thể thêm theo dõi các liên kết email của doanh nghiệp Google Analytics.
• So sánh ngành - Doanh nghiệp có thể so sánh các chiến dịch của doanh nghiệp chống lại các dữ liệu công nghiệp.
• Vị trí Tracking - Doanh nghiệp có thể theo dõi và xem các vị trí gần đúng của địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp.
• Email Khai trương - Doanh nghiệp có thể xem số lượng email được mở bởi người nhận trong mỗi chiến dịch.
• Theo dõi bán hàng - Doanh nghiệp có thể theo dõi số lượng bán hàng được tạo ra bởi mỗi chiến dịch.
• Truyền thông xã hội - Doanh nghiệp có thể xem bao nhiêu lần các chiến dịch của doanh nghiệp đã thích hoặc chia sẻ trên các trang web truyền thông xã hội.
 
 
 

Hỗ trợ

Hỗ trợ tạo nên các dịch vụ được cung cấp bởi một công ty mà khách hàng có thể tương tác và nhận được sự trợ giúp nếu cần thiết. Các tính năng hỗ trợ quan trọng nhất là chat trực tiếp và hỗ trợ điện thoại bởi vì khách hàng có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức thông qua các kênh.
Hỗ trợ là quan trọng đối với bất kỳ sản phẩm tiếp thị email vì những khó khăn về kỹ thuật thường có thể đi vào chơi khi gửi hoặc quản lý các chiến dịch email. Các phần mềm email tốt nhất sẽ có thời gian quay vòng nhanh chóng thông qua email và cách để liên lạc với một người sống ngay lập tức.
Các tính năng hỗ trợ quan trọng nhất
• Email / Vé - Công ty có một email hoặc vé hệ thống chuyên dụng để hỗ trợ.
• Live Chat - Công ty cung cấp hỗ trợ chat trực tiếp.
• Hội thảo trên web Live - hội thảo trực tiếp được cung cấp bởi các công ty.
• Điện thoại - Doanh nghiệp có thể liên hệ với công ty qua điện thoại để nhận được hỗ trợ.
• Truyền thông xã hội - Doanh nghiệp có thể liên hệ với các công ty với câu hỏi thông qua các trang web truyền thông xã hội.
 
 
 

Tạo email mẫu

Các loại mẫu đo mẫu email khác được bao gồm trong phần mềm. Những tính năng hàng đầu của mẫu được tạo ra các mẫu tùy chỉnh, mẫu bản tin, và các mẫu sản phẩm quảng cáo.
Thể loại này là quan trọng nhưng không quan trọng bởi vì một số nhà tiếp thị email có thể không sử dụng các mẫu ở tất cả, trong khi những người khác có thể dựa vào việc sử dụng các mẫu. Về cơ bản nó đi xuống đến các loại email đang được gửi và làm thế nào am hiểu công nghệ hay sáng tạo những người gửi email muốn được. Một chiến dịch email có thể được gửi đi mà không một mẫu, nhưng mẫu chắc chắn làm cho nó dễ dàng hơn cho một số người.
Các tính năng quan trọng nhất mẫu
• Custom Templates - Tạo mẫu tùy chỉnh của riêng doanh nghiệp.
• Sự kiện mời - tổ chức sự kiện mời các mẫu có sẵn.
• Greeting Card - mừng các mẫu thiệp có sẵn.
• Templates Công nghiệp - mẫu công nghiệp cụ thể.
• Bản tin - Bản tin mẫu có sẵn.
• Khuyến mãi - Quảng bá sản phẩm mẫu có sẵn.
• Mẫu Dịch vụ Xây dựng - Công ty cung cấp một dịch vụ để tạo nên những mẫu.
 
 
 
 
 

Lợi ích cho khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ email marketing của chúng tôi, khách hàng sẽ được tận hưởng những lợi ích bao gồm:
 
Giảm thời gian và nổ lực
Dành chút thời gian để suy nghĩ về thời gian và nỗ lực tham gia trong cơ cấu một cách trực tiếp với người tiêu dùng hoặc trực tiếp chiến dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp sử dụng một trong hai kỹ thuật truyền thông tiếp thị trực tuyến phổ biến nhất:
 
• In Bưu Gửi Thư: Doanh nghiệp sẽ cần phải có thời gian cho một nhà thiết kế để tạo ra gửi thư, thường là thông qua một số sửa đổi dài. Sau đó, doanh nghiệp sẽ cần phải có thời gian cho việc gửi thư in được in, cắt, và nếu cần thiết, nhét vào phong bì. Sẽ có thời gian trong khi tài sản thế chấp tiếp thị đang được vận chuyển thông qua hệ thống bưu chính, thì thời gian trong khi chờ đợi cho người tiêu dùng để lấy nó từ hộp thư.
 
• Chiến dịch Telesales: Ngoài việc phải xây dựng một kịch bản telesales, doanh nghiệp sẽ phải chờ đợi thời gian ra trong khi các đại lý bán hàng của doanh nghiệp quay số thông qua những nỗ lực kêu gọi đạp xe cho tất cả các chào hàng hay khách hàng trong danh sách mục tiêu của doanh nghiệp.
Với email marketing, tuy nhiên, doanh nghiệp có thể biến một mảnh truyền thông tiếp thị hiện tại thường ít hơn hai giờ. Sử dụng định kỳ các mẫu email, tất cả các doanh nghiệp sẽ cần phải làm là để phê duyệt các bản sao cho email và bất kỳ thay đổi đồ họa, sử dụng các truy vấn cơ sở dữ liệu danh sách dễ dàng như những người có sẵn trong hệ thống Lavin để quyết định ai để gửi đến, và sau đó chỉ cần nhấn gửi. 
 
 
Thông điệp tức thời (thời gian thực)
Như chúng ta đã đề cập ở trên, với một chiến dịch bưu phẩm in hoặc telesales, doanh nghiệp sẽ cần phải chọn các chiến dịch tiếp thị và đặc biệt là có một "đuôi dài" vì những khoảng thời gian dài giữa phát triển và thực hiện chiến dịch. Bởi vì một email marketing có thể được hoàn thành chỉ trong một vài giờ, doanh nghiệp có nghĩa là có thể gửi "ngày của" tin nhắn để giúp giảm chứng khoán hoặc quảng bá một thời gian giới hạn đặc biệt khi cần thiết. Doanh nghiệp thậm chí có thể gửi tin nhắn theo thời gian thực độc đáo cho khách hàng mà đến vào ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm của họ. Với email marketing, khung thời gian ngắn là doanh nghiệp của doanh nghiệp, không phải kẻ thù của doanh nghiệp.
 
 
Cá nhân thông điệp
Chiến dịch gửi thư in, telesales chiến dịch và thậm chí in, truyền hình và chiến dịch quảng cáo vô tuyến điện phải được thực hiện trong một "tất cả một kích cỡ phù hợp" định dạng chủ yếu, đó là khó khăn cho doanh nghiệp để nói chuyện trực tiếp với người tiêu dùng của doanh nghiệp trong một cách cá nhân. Tuy nhiên, email tiếp thị trình bày nhiều cơ hội năng động. Không chỉ doanh nghiệp có thể gửi email cá nhân với tên người dùng của doanh nghiệp hoặc tên đăng nhập, nhưng nhiều giải pháp tiếp thị email cung cấp khả năng để đưa thông tin cá nhân như bán hàng hoặc mua lịch sử. Ngoài ra, vì tạo email riêng biệt gửi là đáng kể ít thách thức hơn việc tạo ra các chiến dịch bưu điện, email hoặc in quảng cáo riêng biệt, doanh nghiệp có thể phân khúc danh sách khách hàng của doanh nghiệp vào danh sách nhỏ hơn và gửi tin nhắn rất cá nhân. 
 
 
Phân khúc người dùng và Cơ sở dữ liệu Thông tin khách hàng
Như đã nói ở trên, bởi vì doanh nghiệp có thể phân khúc cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp của khách hàng hoặc người sử dụng với email, doanh nghiệp có thể gửi các chiến dịch tiếp thị vô cùng nhắm mục tiêu sẽ dẫn đến tăng doanh số chuyển đổi đơn giản chỉ vì họ là như vậy cụ thể. Ví dụ, nếu doanh nghiệp bán hoa, doanh nghiệp có thể tìm thấy tất cả mọi người trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp đã từng mua hoa thuỷ tiên vàng và sau đó gửi cho họ một email vào tháng Tư khi các lô hàng thủy tiên đầu tiên đi vào. Doanh nghiệp đang sau đó sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp để đưa thông điệp phù hợp nhất trong phía trước của khách hàng có nhiều khả năng để đối phó với nó, và đó là những gì tiếp thị tốt là tất cả về.
 
 
Truyền thông gửi thường xuyên
Bởi vì email mất ít thời gian để tạo ra và gửi so với các kênh tiếp thị và quảng cáo khác làm, doanh nghiệp có thể giao tiếp với khách hàng của doanh nghiệp thường xuyên hơn. Thay vì chỉ được có thể gửi cho họ một tờ hoặc cửa hàng mỗi tháng một lần hoặc mỗi quý một lần, doanh nghiệp có thể dễ dàng gửi chúng cung cấp một lần một tuần. Doanh nghiệp có thể, tất nhiên, gửi email tới họ thậm chí thường xuyên hơn nếu hoạt động email của họ hỗ trợ ra quyết định đó. Doanh nghiệp có thể muốn lưu ý, tuy nhiên, nó là một trong những thực hành tốt nhất typicalemail tiếp thị để không gửi email của khách hàng nhiều hơn một lần một tuần. Tuy nhiên, đi là những ngày khi doanh nghiệp đã may mắn nhận được một thông điệp đến với khách hàng của doanh nghiệp một lần một tháng. Qua email marketing, doanh nghiệp có thể giao tiếp với khách hàng hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày!
 
 
Thông tin lan rộng
Khi nào là lần cuối cùng mà doanh nghiệp nhìn thấy một bàn tay khách hàng trên một thư bưu chính mà họ sẽ nhận được một người doanh nghiệp có thể quan tâm? Hoặc có doanh nghiệp đã thấy ai đó cắt một quảng cáo từ một tạp chí và gửi nó cho một thành viên trong gia đình có thể muốn rằng sản phẩm hay dịch vụ? Tuy nhiên, chuyển tiếp một email với một lời đề nghị hấp dẫn hoặc hữu ích hoặc các mảnh thông tin chỉ mất vài giây và nhiều người sử dụng sẽ làm điều đó. Điều đó có nghĩa là nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp không chỉ có một tầm rộng hơn mà còn là một tầm được nối mạng với những người, bằng cách chuyển tiếp các email, hiện đang đóng vai trò là những người ủng hộ thương hiệu của doanh nghiệp.
 
 
Giảm chi phí
Email marketing có thể được thực hiện với chi phí rất thấp! Doanh nghiệp không cần phải trả tiền cho việc in ấn, chi phí gửi thư bưu điện, đường dây điện thoại, hoặc mức giá quảng cáo. Trong thực tế, có những dịch vụ, chẳng hạn như Lavin Email Marketing, cho phép doanh nghiệp lưu trữ email marketing của doanh nghiệp sử dụng các mẫu chuyên nghiệp được thiết kế để doanh nghiệp có thể sau đó chỉ cần thay đổi theo nhu cầu của riêng doanh nghiệp. Không có kênh tiếp thị mà doanh nghiệp sẽ chi tiêu ít hơn để có được lợi nhuận đầu tư nhiều hơn so với tiếp thị email.
 
 
Khả năng theo dõi bán hàng 
Có thể có những kênh tiếp thị không có tốt hơn từ đó rút ra chính xác và có thể sử dụng thông tin theo dõi để giúp doanh nghiệp tìm ra những gì là thành công và những gì không so với tiếp thị email. Phát triển tốt nền tảng tiếp thị email có thể cung cấp theo dõi thông tin trên có bao nhiêu người đã mở một email, có bao nhiêu người đã nhấp vào một liên kết trong một email, trong đó liên kết cụ thể trong các email được nhấp, làm thế nào nhiều người than phiền rằng một email đã spam hoặc chưa đăng ký, và dĩ nhiên, cho dù email của doanh nghiệp thậm chí làm nó thành inbox. Thông tin từ người nhận rằng với khả năng của một doanh nghiệp để theo dõi bán hàng trở lại với một nguồn và doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng dạng và trả lời thông qua toàn bộ chu kỳ rõ ràng, dễ số liệu.
 
 
Cứu trái đất với Email Marketing!
Có thể có vẻ như là một phần nhỏ của bức tranh lớn, nhưng chúng ta đang cố gắng để có những ngày thân thiện môi trường hơn nữa! Khi doanh nghiệp tối ưu hóa tiếp thị email như thông tin liên lạc của khách hàng chính của doanh nghiệp và trực tiếp tới người tiêu dùng trực tiếp hoặc phương pháp tiếp thị doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ giúp bảo vệ hành tinh bằng cách giảm số lượng cây chết cho bộ phận tiếp thị in ấn. Chúng ta đều muốn giúp tiết kiệm hành tinh, và đưa ra quyết định chịu trách nhiệm về các công cụ tiếp thị của doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp làm điều đó trong khi cũng cải thiện sự thành công của doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 
 
 
Đó là rất nhiều nhiều lợi ích của email marketing trên các kênh tiếp thị khác! Tất nhiên, chúng tôi khuyên rằng email marketing là một phần quan trọng trong hỗn hợp tiếp thị của doanh nghiệp - không phải là thành phần duy nhất trong đó. Tuy nhiên, như doanh nghiệp có thể thấy, nếu doanh nghiệp không kết hợp email vào kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp đang bỏ lỡ một số lợi ích mà có thể cải thiện doanh số bán hàng tổng thể của doanh nghiệp và tương tác người dùng cho một chi phí rất thấp trên cao, và trong nhiều trường hợp , một số lượng rất hạn chế về thời gian và công sức.
 
 
lavin