Phát triển nguồn nhân lực bán hàng
Tổng quan
Bạn đã có một chiến lược kinh doanh tại chỗ cho doanh nghiệp của bạn? bạn có coi đâu bạn muốn doanh nghiệp của bạn là trong thời gian 3-5 năm? Thường thì bạn đang quá tập trung vào hoạt động kinh doanh của bạn vào một ngày để cơ sở ngày mà bạn Không có thời gian để xác định kế hoạch cho tương lai.
 
 
Về kế hoạch chiến lược là thiết lập các mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp và Phát triển một kế hoạch để đạt được chúng. Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn Liên quan đến sự hiểu biết đâu là doanh nghiệp của bạn bây giờ, quyết định bạn muốn doanh nghiệp của bạn trong tương lai ở đâu và nhìn vào những gì bạn cần phải làm gì để đạt được điều đó. Chiến lược của bạn không có được một tài liệu dài bằng văn bản, nó có thể ở bất cứ hình thức làm việc cho bạn.
 
Một chiến lược kinh doanh, trong thuật ngữ đơn giản, là một kế hoạch tài liệu về cách một tổ chức được lập ra để đạt được mục tiêu của họ. Một chiến lược kinh doanh có chứa một số nguyên tắc quan trọng vạch ra cách thức một công ty đó sẽ đi về Đạt Những mục tiêu này. Ví dụ như nó sẽ giải thích, làm thế nào để đối phó với các đối thủ cạnh tranh của bạn, nhìn vào nhu cầu và mong đợi của khách hàng, và sẽ xem xét sự phát triển lâu dài và bền vững của các tổ chức của họ.
Lý do tại sao rất được Có một chiến lược là quan trọng Vì Nó Cung cấp cho thời gian kinh doanh để có được một cảm giác như thế nào Chúng được tạo hình trước, những khả năng của họ, và Nếu Những khả năng đáng tin cậy để giúp họ phát triển.
 
Quả thật chiến lược kinh doanh hiệu quả mang lại những hiểu biết vượt ra ngoài môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai. Nó sẽ đưa vào tài khoản của lãnh đạo và cân nhắc tổ chức và bản đồ ra đâu Cơ hội hấp dẫn nhất tháng nói dối. Chiến lược thực hiện được xác định mục tiêu cuối cùng và một con đường thực tế để đạt được nó, và Cung cấp một khuôn khổ cho việc phân bổ nguồn lực.
Lavin làm việc để giải quyết những thách thức phức tạp của khách hàng phải đối mặt, trong ngành công nghiệp quy định cao thường các ngành công nghiệp, Xây dựng chiến lược kinh doanh để kết hợp các vấn đề sáng tạo giải quyết đó với sự chặt chẽ và phân tích một sự hiểu biết sâu sắc về thị trường cạnh tranh.
Chúng tôi là lúc tốt nhất của chúng tôi khi chúng tôi tham gia vào các khách hàng của chúng tôi in đậm Với, tư duy sáng tạo làm sáng tỏ đó thách thức chiến lược của họ và soi sáng con đường phía trước.
 
Hoạch định chiến lược kinh doanh
Lavin giúp doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức không vì lợi nhuận để ĐÁNH GIÁ vị thế thị trường hiện tại của họ, xác định danh tính những gì họ muốn đạt được và quyết định làm thế nào để làm cho một thực tế đó.
Chúng tôi kết hợp lý thuyết kinh tế và sự chặt chẽ về số lượng với một sự hiểu biết sâu sắc về các trình điều khiển đó hình thành các doanh nghiệp khách hàng của chúng tôi '. Chúng tôi phát triển mô hình kinh tế và tài chính cho các khách hàng là thực tế và Trình bày Đó Kết hợp linh hoạt cho việc thay đổi mệnh lệnh chiến lược.
Lavin làm việc với khách hàng để tạo ra kế hoạch chiến lược và kinh doanh nghiêm ngặt và giàu trí tưởng tượng và để thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch có sự tham gia. Chúng tôi cũng tận dụng vai trò lãnh đạo và thiết kế tổ chức những hiểu biết của chúng tôi để đảm bảo đó các chiến lược phát triển là thực tế và thực hiện được. Mục đích của chúng tôi là luôn luôn phát triển những hiểu biết chiến lược mạnh mẽ trong khi đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
 
Tư vấn kinh doanh trong môi trường pháp lý phức tạp
Lavin có một hiểu biết sâu sắc của chính phủ và nhiều kinh nghiệm trong phát triển chính sách. Chúng tôi tận dụng esta kinh nghiệm để cung cấp lời khuyên quan trọng, được hỗ trợ bởi một khả năng mô hình kinh tế phát triển cao. hướng dẫn của chúng tôi đó bổ sung thêm độ thêm cái nhìn sâu sắc đó giúp khách hàng điều hướng thông qua các môi trường điều tiết phức tạp và Đảm bảo không chỉ chiến lược là hợp lý, nhưng hoàn toàn khả thi.
 
 
 
Vì sao tư vấn quan trọng cho khách hàng?
Kế hoạch chiến lược là rất quan trọng để kinh doanh thành công. Khác với kế hoạch kinh doanh cổ điển, sự đa dạng chiến lược Liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh và ngoài-of-the-box suy nghĩ. Kế hoạch chiến lược mô tả bạn muốn công ty của bạn ở đâu để đi, không nhất thiết phải làm thế nào bạn đang đi đến đó. Tuy nhiên, giống như tất cả các "kế hoạch du lịch," không có Biết đâu bạn muốn tới, tạo ra các chi tiết về làm thế nào để đi đến là vô nghĩa. Kế hoạch chiến lược xác định "nơi" mà công ty của bạn là nhóm.
Không phải tất cả các doanh nghiệp có được nó ngay thẳng đi. Có tự nhiên tất cả các điểm yếu Trong các tổ chức vì các lý do khác nhau. Thật là một chiến lược kinh doanh làm là cố gắng để khắc phục yếu kém Các công ty này không Vì vậy RẰNG chuyến đi lên và chịu tác động của họ quá lớn. Những nhìn chiến lược trong tương lai rủi ro và giúp phát triển cách thức nào Họ có thể vượt qua các chướng ngại vật.
Dưới đây là một số lý do Tại sao Có một chiến lược quan trọng:
phát triển lâu dài
Một chiến lược kinh doanh cũng được xác định sẽ cung cấp một hướng dẫn về cách thức kinh doanh của bạn được thực hiện trong nội bộ. Ngoài ra, làm thế nào bạn đang thực hiện cạnh tranh của mình chống lại và những gì bạn cần để giữ liên quan vào tương lai.
tương lai ổn định
Một chiến lược có thể xác định các xu hướng sắc và cơ hội trong tương lai. Nó có thể kiểm tra những thay đổi rộng lớn hơn trên thị trường: ví dụ như thay đổi chính trị, xã hội, công nghệ, cũng như các thay đổi của người tiêu dùng, và có thể phát triển chiến thuật của bạn để doanh nghiệp có thể thay đổi cho phù hợp và Phát triển Những thay đổi trong tương lai.
Mục tiêu rõ ràng
Một chiến lược kinh doanh Tạo ra một tầm nhìn và định hướng cho toàn bộ tổ chức. Nó là quan trọng Đó là tất cả mọi người Trong một công ty có mục tiêu rõ ràng và đang theo dõi các hướng, hoặc nhiệm vụ của tổ chức. Một chiến lược có thể Cung cấp tầm nhìn esta và Ngăn chặn Cá nhân không bị mất tầm nhìn của AIMS của công ty của họ.
hàm số
Thường bị nhầm lẫn với các kế hoạch hoạt động kinh doanh, kế hoạch chiến lược là những biểu hiện của những giấc mơ sở hữu và tầm nhìn của kết quả thành công. chức năng hoạch định chiến lược là "thiết kế" chỉ là một chức năng kế hoạch chi tiết là "làm thế nào" để xây dựng một cái gì đó. Kế hoạch chiến lược sẽ hiển thị các sản phẩm thành phẩm hay mục tiêu. Thông thường, trong doanh nghiệp nhỏ hơn, kế hoạch chiến lược là tập trung vào các công ty nói chung, không phải trên một bộ phận hoặc phân chia.
ứng
Không giống như các kế hoạch kinh doanh, không có một cách đúng đắn để tạo ra kế hoạch chiến lược hiệu quả. Đó là, theo định nghĩa, động não tốt nhất của mình. Liên quan đến việc hoạch định chiến lược "cảm thấy" giống như nhiều vì nó phụ thuộc vào khoa học quản lý. Vì nó phụ thuộc vào sự sáng tạo và tư duy bên ngoài-the-box, không có cách nào hoàn hảo để thiết kế một kế hoạch chiến lược chiến thắng. Bạn càng hiểu công ty của bạn, ngành công nghiệp của bạn, và "danh sách mong muốn", công ty của bạn tốt hơn để chiến thắng kế hoạch chiến lược, bạn sẽ tạo ra.
Sử dụng phân tích SWOT
SWOT - Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và Thách thức - phân tích là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho phát triển một kế hoạch chiến lược. Những Bốn Xác định các thành phần quan trọng của sự tồn tại của công ty của bạn là thường các khối xây dựng cơ bản của kế hoạch chiến lược. Nhiều công ty Fortune 500 sử dụng SWOT như Phân tích cơ sở các hoạt động lập kế hoạch chiến lược của họ. Bạn có thể sử dụng như các kỹ thuật nền tảng esta cho các mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ của bạn chỉ là một cách hiệu quả.
Bằng phương pháp Chiến lược
Phác thảo sau đó là một mục tiêu xác định và chiến lược bạn sẽ nắm lấy để Đạt được mục tiêu của bạn là bản chất thực sự của kế hoạch chiến lược. Dễ dàng bỏ qua trong một doanh nghiệp nhỏ, tư duy chiến lược Xác định các phương pháp bạn sẽ làm để đạt được mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng bạn phải mở rộng chức năng thương mại điện tử của bạn để Đạt Tăng khối lượng bán hàng, bạn đã hiện xác định các phương pháp để sử dụng chiến lược của mình và đạt được mục tiêu của công ty. Lưu các bước và các thành phần cụ thể cho kế hoạch kinh doanh của bạn. Theo Lựa chọn chiến lược, Bạn đã xác định các phương pháp để sử dụng trong kỹ thuật chi tiết trong kế hoạch kinh doanh của bạn.
Xác định chiến lược hành động
Khi lập kế hoạch kinh doanh là rất quan trọng cho sự thành công của công ty bạn, tất cả các kế hoạch là vô dụng trừ khi theo sau hành động. Một lợi ích phụ thêm của kế hoạch chiến lược là tự nhiên các kế hoạch hành động xuất phát từ đó xác định chiến lược ưa thích của bạn. Trong khi hoạch định chiến lược Liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh và những giấc mơ của bạn, nó đơn giản quá khứ nguyên lý cơ bản của định nghĩa hơn nữa kế hoạch hành động để đạt được kết quả mong muốn. Ví dụ, nếu bạn áp dụng một chiến lược tăng tăng doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B - doanh thu, bạn đã xác định Ngoài ra kế hoạch hành động cơ bản.
 
 
 
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi
Xác định cơ hội và sau đó một doanh nghiệp mới phát triển là rất cần thiết cho sự thành công kinh doanh bền vững. nhân viên tư vấn của chúng tôi cung cấp một sự kết hợp của các thấu hiểu khách hàng, kinh doanh và công nghệ đó là cần thiết đó để tạo ra các chiến lược hiệu quả được ưu tiên và hành động.
 
Để giúp khách hàng xác định cơ hội kinh doanh sắc và bản đồ chiến lược mới cho sự thành công, LAVIN của tập trung vào ba quan điểm (công nghệ, môi trường kinh doanh và nhu cầu của người tiêu dùng) cần thiết là. những hiểu biết cross-kỷ luật thống nhất và mài dũa bởi sử dụng các quy trình chiến lược sản xuất các sáng kiến thực hiện được.
Sinh ra trong một tổ chức công nghệ, LAVIN mang chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để giúp khách hàng đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn.
 
Những lần thử thách đầy biến động và phức tạp về kinh tế phóng đại, rủi ro và những suy luận của mọi quyết định chiến lược. Trong môi trường này, tư vấn chiến lược âm thanh là quan trọng hơn hơn bao giờ hết. Một cố vấn đó mang đến sự kết hợp của các quan điểm khiêu khích, phương pháp tiếp cận đã được chứng minh và tư duy thực dụng có thể làm cho một sự khác biệt trong hoạt động, hoạt động xuất sắc và khả năng sinh lời.
Được tư vấn của bạn cung cấp hướng tới tương lai dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh dựa trên thực tế hoạt động kinh doanh của công ty và các ngành công nghiệp của bạn?
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp
Trong những lần biến động về kinh tế, tầm nhìn chiến lược là nhiều quan trọng hơn bao giờ hết. Cung cấp kinh doanh Lavin lãnh đạo có tương lai chiến lược kinh doanh dịch vụ tư vấn giúp đỡ ổ bền vững Đó lợi thế và lợi nhuận cạnh tranh. Thông qua nhóm Tư vấn của chúng tôi, Lavin cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược công nghiệp vượt trội trên lĩnh vực chính bao gồm:
 
Chiến lược doanh nghiệp và lập kế hoạch chiến lược
Lavin làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển các chiến lược đơn vị doanh nghiệp và kinh doanh mạnh mẽ trong khi xây dựng liên kết trong toàn tổ chức. Chúng tôi cung cấp cho ngành công nghiệp cụ thể tư vấn chiến lược cho những thách thức chiến lược quan trọng: chẳng hạn như đánh giá thị trường lập kế hoạch kịch bản, chiến lược thiết kế quá trình quy hoạch và quản lý liên minh.
 
Nhãn hiệu hoặc chiến lược, phát triển và đổi mới
Lavin tư vấn giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra nguồn lực mới cho tăng trưởng doanh thu. May thực hành tốt nhất đã được chứng minh để kinh doanh riêng của bạn và công nghiệp, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển quá trình đổi mới đẳng cấp thế giới, điền vào đường ống dẫn đổi mới của bạn Với các sản phẩm và dịch vụ mới, và tạo ra các chiến lược thương hiệu đặc biệt. Khả năng của chúng tôi để khám phá nhu cầu của người tiêu dùng ẩn và đổi mới các giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu của những đã khiến các khách hàng của chúng tôi tăng trưởng tốt.
 
Tăng hiệu quả tổ chức
Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi có thể giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của lực lượng lao động của bạn. Chúng tôi cung cấp chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong thiết kế tổ chức, các giải pháp tiên tiến bao gồm: chẳng hạn như dịch vụ kinh doanh toàn cầu và trung tâm xuất sắc; cũng như phương pháp tiếp cận sáng tạo để phát triển lãnh đạo, quản lý hiệu quả, và các khía cạnh khác của sự phát triển lực lượng lao động.
 
Sáp nhập và mua lại
tư vấn chiến lược Lavin có thể Cung cấp bạn có kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia cho tất cả các khía cạnh của vụ sáp nhập và mua lại bao gồm xác định mục tiêu và sàng lọc, thẩm định, và hội nhập sau sáp nhập.
 
Chức năng hoặc chiến lược
Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho chiến lược phát triển chức năng trên tất cả các hoạt động trở lại văn phòng bao gồm tài chính, nguồn nhân lực, mua sắm, và công nghệ thông tin. Cũng Lavin có thể giúp bạn với các giải pháp quản lý dựa trên hiệu suất doanh nghiệp thực hành tốt nhất bao gồm thực hiện các chứg năng từ sản xuất đến marketing, bán hàng.
 
Tại sao chọn Lavin như chiến lược tư vấn đối tác của bạn?
Làm việc với Lavin, bạn sẽ có được dựa trên thực tế và tư vấn các giải pháp chiến lược, được hỗ trợ bởi nhiều năm của chúng ta về kinh nghiệm thực tế và độc quyền Thực tiễn tốt nhất Intelligence Center™ của chúng tôi - một kho lưu trữ các số liệu quá trình, dữ liệu điểm chuẩn và thông lệ kinh doanh tốt nhất được phát triển từ hơn tiến hành tại các công ty hàng đầu nhiều dự án.
Được trang bị với các chiến lược đã được chứng minh cho sự thành công cũng như tư vấn tài chính và chuyển đổi kinh doanh sâu kinh nghiệm, cố vấn Lavin có thể giúp bạn không chỉ xây dựng chiến lược thắng lợi, nhưng cũng Chống Những hiện các chiến lược theo:
hoặc xây dựng một trường hợp kinh doanh hấp dẫn cho sự thay đổi
Đề ra một thực hiện chi tiết hoặc bản đồ đường
hoặc cách hiệu quả và hiệu quả Quản lý thay đổi và
Đo lường tiến độ với các số liệu phù hợp
 
 
 
Lợi ích cho khách hàng
Chiến lược kinh doanh là một định nghĩa của các chiến thuật và phương pháp bạn sẽ sử dụng để quản lý doanh nghiệp của khách hàng. Nó là quan trọng để có chiến lược kinh doanh hiệu quả và hiệu quả tại chỗ. Chúng tôi sát cách với khách hàng để tạo ra kết quả cuối cùng là lợi ích cho khách hàng. Các lợi ích sau khi tư vấn của chúng tôi như sau:
Duy trì khách hàng
Một trong những cách nhanh nhất để đánh mất khách hàng là để 't có một chiến lược kinh doanh hiệu quả tại chỗ cho dịch vụ khách hàng, Theo kinh doanh khác. Phát triển một chương trình để theo dõi khách hàng, và để giữ liên lạc với khách hàng thường xuyên để đảm bảo sản phẩm của bạn đang làm việc đúng cách. Có bán hàng khách hàng liên hệ với những người có ít nhất Khi một tháng để thảo luận về kinh doanh của khách hàng, và cố gắng tìm ra những cách mới để giúp khách hàng với sản phẩm của bạn. Khi khách hàng gọi với vấn đề này, cần phải có một chiến lược dịch vụ khách hàng được thành lập và hiệu quả tại chỗ để giảm bớt căng thẳng của khách hàng. Khách hàng theo dõi quy trình và chương trình dịch vụ khách hàng hiệu quả là rất cần thiết để duy trì khách hàng và doanh thu bán hàng.
Nguồn lực
Một chiến lược kinh doanh tốt có thể giúp công ty sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Ví dụ như nhân viên các nguồn lực của công ty, uy tín trên thị trường, cơ sở khách hàng, bằng sáng chế của công ty, sản xuất và hậu cần: như nhà kho và các đối tác vận chuyển. Tạo chiến lược kinh doanh đó Sử dụng tất cả các nguồn lực của công ty của bạn để giúp cho công ty bạn một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh, phát triển sản phẩm mới Đó Duy trì hoặc tăng thị phần của mình trong ngành công nghiệp và cung cấp cho bạn kiểm soát trên công nghệ độc quyền tiến trong ngành công nghiệp của bạn. Một sử dụng không hiệu quả các nguồn lực của công ty có thể chi phí tiền công ty, mất khách hàng và giảm thị phần.
Mở rộng công ty
Đó là một phần của một chiến lược kinh doanh tốt là khả năng để khám phá cơ hội kinh doanh bên ngoài của thực tiễn kinh doanh tiêu chuẩn của bạn để giúp truyền cảm hứng cho việc mở rộng công ty. By Thúc đẩy nghiên cứu thị trường và kỹ thuật mạnh mẽ với chiến lược kinh doanh tập trung vào các công ty lĩnh vực mới, bạn có thể giúp mở ra những ý tưởng mới, cho công ty của bạn Điều đó có thể được lỏng lẻo liên quan đến kinh doanh hiện tại của bạn. Ví dụ, một công ty sửa chữa máy tính có thể cũng thấy một lợi thế để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ Internet sau khi tiếp thị nghiên cứu Trong số các khách hàng của công ty. Mở rộng là một trong những cách quan trọng Đó là một công ty Duy trì lợi thế cạnh tranh của nó.
 
Rõ ràng, tập trung và hướng
Nếu bạn có một chiến lược kinh doanh tại nơi bạn sẽ hiểu rõ về doanh nghiệp của bạn ở đâu bây giờ, ở đâu nó được đi và những gì bạn cần phải làm gì để đạt được điều đó. Điều này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn rõ ràng, tập trung và hướng như bạn có thể sắp xếp các doanh nghiệp để đạt được chiến lược kinh doanh. Bạn sẽ được làm cho chiến lược kinh doanh của bạn hơn là để cho bạn diễn ra trôi cùng mà không có mục đích kinh doanh.
 
Định hướng và động lực
Phát triển chiến lược kinh doanh của bạn sẽ cung cấp cho bạn và nhóm của bạn vào ổ đĩa và động lực để thực hiện tốt nhất của bạn và đưa các doanh nghiệp đến nơi mà bạn muốn nó được.
 
Hiểu biết tốt hơn về kinh doanh hiện tại
Để phát triển một chiến lược kinh doanh, bạn cần phải hiểu đâu là doanh nghiệp của bạn bây giờ. Liên quan đến việc này nhìn kinh doanh tổng thể của bạn, bao gồm các trình điều khiển nội bộ quan trọng: chẳng hạn như hoạt động tài chính, sự hài lòng của khách hàng, doanh thu nhân viên, bán hàng và xu hướng tiếp thị, tỷ lệ chuyển đổi, vv Bạn cũng sẽ cần phải xem xét những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách. Với doanh nghiệp của bạn và Hiểu môi trường bên ngoài doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh của bạn và thị trường bạn đang ở. Điều này tất cả sẽ đưa doanh nghiệp của bạn ở một nơi tốt hơn để di chuyển về phía trước.
 
Định hướng về tương lai lâu dài
Trong Xây dựng chiến lược kinh doanh, bạn sẽ đồng ý về tầm nhìn dài hạn và những gì bạn muốn doanh nghiệp của bạn để đạt được. bạn có thể tìm kiếm để tăng lợi nhuận của bạn bằng x%, tạo ra giá trị trong kinh doanh của bạn để bán trong tương lai hoặc tiếp tục kinh doanh của bạn ở kích thước bây giờ. Bằng cách làm việc trên chiến lược của bạn và tranh luận về vấn đề bạn sẽ đi đến một thỏa thuận trong doanh nghiệp của bạn khi đến nơi bạn muốn doanh nghiệp của bạn là trong dài hạn.
 
Xác định các bước chính cần thiết để đạt được chiến lược
Làm việc trên chiến lược kinh doanh của bạn sẽ cho phép bạn để xác định những bước quan trọng và sự kiện quan trọng để di chuyển kinh doanh của bạn từ nơi nó bây giờ là đến nơi mà bạn muốn nó được. Đây sẽ là vô giá đối với thông báo kế hoạch và ngày của bạn để hoạt động kinh doanh ngày.
 
Thúc đẩy thảo luận, chia sẻ, và sự liên kết trong kinh doanh
Để đi đến một chiến lược kinh doanh đó mọi người trong doanh nghiệp hỗ trợ, bạn sẽ cần phải có rất nhiều thảo luận và thảo luận Trong doanh nghiệp của bạn và giữa acerca đội cấp cao của bạn Trường hợp kinh doanh hiện nay là, ở đâu bạn muốn nó đi và làm thế nào bạn sẽ nhận được ở đó. Bằng việc cho một chiến lược thống nhất như một esta đội sẽ sắp xếp tất cả mọi người trên cùng theo dõi và đem lại cho bạn nhiều cơ hội hơn bước sóng của sự thành công.
 
Cơ hội mới cho doanh nghiệp
Rà soát và làm việc trên chiến lược kinh doanh của bạn Liên quan đến rất nhiều suy nghĩ sáng tạo là khả năng tạo ra Những ý tưởng mới và cơ hội cho các doanh nghiệp nào bạn có thể không có xác định bằng cách khác.
 
Phản ánh và đánh giá vào doanh nghiệp kịp thời
Dành thời gian chiến lược kinh doanh của bạn sẽ là bước trở lại từ ngày này sang ngày hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh vào doanh nghiệp và tái nhìn vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn sẽ tìm thấy doanh nghiệp của bạn reinvigorates Đó esta và đội và thách thức hiện trạng.
 
Kết quả kinh doanh tốt hơn
Xây dựng chiến lược kinh doanh là khả năng dẫn đến hiệu quả kinh doanh tốt hơn là bạn đang tập trung vào việc kinh doanh đến nơi mà bạn muốn nó được. Bạn ít có khả năng được phân tâm và lãng phí thời gian vào các lĩnh vực đó không được di chuyển bạn hướng tới mục tiêu lâu dài của bạn.
 
 
 
 
 
lavin