Xu hướng thiết kế đồ họa năm 2016

Trong tương lai Typography phát triển hơn nữa, và ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực đồ họa khi thời gian tới sẽ không có thể tách Typography độc lập là một xu hướng thiết kế đồ họa mới thay vì một yếu tố phụ trợ được thiết kế cho xu hướng như trước. Nhờ Google Fonts, các nhà thiết kế không còn giới hạn trong việc tìm kiếm các phông chữ thích hợp nhất cho việc tìm kiếm font thích hợp cho thiết kế trang web và sẽ có một loạt sáng tạo hơn. Hôm nay, phông chữ đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong lĩnh vực thiết bị và thiết kế đồ họa web.

thiết kế nhận diện thương hiệu 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"Màu\\\\"\\"\" Thiết kế phẳng

Thiết kế phẳng

Cùng với những xu hướng, xu hướng thiết kế phẳng vẫn còn tồn tại và luôn luôn xuất hiện trong các giải thưởng hàng năm của các xu hướng bảng xếp hạng trong những năm qua, và điều này thực sự là một xu hướng thiết kế web với sự phát triển liên tục trong những năm qua và nó đã luôn luôn được mong đợi phát triển thành một phong cách thiết kế tốt hơn trong tương lai. 

 

lavin