Thông báo tuyển dụng nhân viên phụ trách Đào tạo

 

Công ty cổ phần LAVIN hoạt động về cung cấp dịch vụ về Marketing, Digital Marketing và Bán hàng. 

Do nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển những vị trí như sau: 

 

 

Nhân viên Kinh doanh

• Số lượng: 02

• Nơi làm việc: Quận 7

• Điều kiện tuyển dụng: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệm về Marketing, Đào tạo.

• Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệp về đào tạo.

• Lương: Thoả thuận

 

***Mô tả công việc

  **Nhiệm vụ

• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai, giám sát và đôn đốc thực hiện bán hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do phòng đề ra.

• Thực hiện việc tiếp cận, đàm phán, bán hàng thành công theo doanh số mục tiêu

• Chăm sóc khách hàng

• Và các công việc khác liên quan đến hoạt động bán hàng và phân phối.

 

   **Trách nhiệm

• Bán hàng đạt doanh số

• Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện hữu và tiềm năng

• Thực hiện việc chăm sóc Khách hàng. 

• Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng 

• Thực hiện các báo báo phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng, 

• Liên tục phát triển chiến thuật và chiến lược bán hàng nhằm nâng cao kết quả bán hàng.

  

 

***Nhận hồ sơ gửi về hr@lavin.vn trước ngày 15/04/2017

 

lavin